हे संकेतस्थळ

पुनःश्च हरि ॐ!

सद्या उपक्रमवर जे गोंधळाचे वातावरण आहे ते पाहून मी अतिशय व्यथित झालोय.

निश्चयाचा महामेरू..

राम राम मंडळी,

निश्चयाचा महमेरू, बहुत जनासी आधारू..

ह्या समर्थांच्या ओळी मला इथे द्याव्याश्या वाटतात. परंतु या ओळी माहिती आणि विचारांची कितपत देवाणघेवाण करतात हे मला माहिती नाही!

"उपक्रमाबद्दल वाईट वाटते"का गेला?

श्री./श्रीमती उपक्रम

लेखनविषयक मार्गदर्शन

भाषा, साहित्य आणि संस्कृती याबरोबरच विज्ञान, तंत्रज्ञान , गणित, कला, इतिहास या व यासारख्या इतर विषयांवर मराठीतून लेखन आणि चर्चा व्हावी, या विषयांशी निगडीत समुदाय बनावेत, उपक्रम चालावेत या उद्देशाने या संकेतस्थळाची निर्मिती केली आहे. या संकेतस्थळावर प्राधान्याने माहितीप्रधान लेखन आणि चर्चा व्हावी हा उद्देश आहे.

मराठी शाब्दबंध

गेले कित्येक दिवस मी इंग्रजी शाब्दबंधाचा वापर येथून करीत आहे. मराठी शाब्दबंधाबद्दल मात्र मला कालच माहिती मिळाली.

तारखेचा घोळ होतोय ?

उपक्रम सेठ, कोण्त्याही लेखनावर तारीख महाराष्ट्रीयन पध्द्तीने नाही का दिसनार?

पुन्हा पुन्हा तेच तेच!

हे काय चालले आहे. तेच लेख तिकडेही आणि इकडेही.काहितरी नविन लेख इकडे वाचायला मिळ्तील ही अपेक्षा दिवसेंदिवस फोल ठरत आहे.
बाकी लेख अतिशय सुरेख आहेत.लगे रहो.

मराठीकरण आणि वैश्विक जाळे - संघटीत प्रयत्नांची गरज

लेखाच्या शीर्षकावरून लेखाचा हेतू स्पष्ट होत आहे असे समजून फारशी प्रस्तावना न लिहिता मी खाली मुद्देसूद माहिती मांडत आहे.

च्यामारी नक्की कोण कोण? ;)

बरं का मंडळी,

आता मी तुम्हा सर्वांना एक कोडं घालतो. या कोड्याचं उत्तर मध्येच सुटल्यासारखं वाटतं, पण नंतर लक्षात येतं की 'अरेच्च्या! आपलं काही चुकलं तर नाही ना?' ;)

आपण तर साला हैराण झालो विचार करकरून! तुम्हाला बघा सुटतंय का?

अडचणी आणि त्यांचे निराकरण

या संकेतस्थळावर वावरताना बऱ्याच गोष्टी आपल्या ध्यानात येत असतात. कधी काही अडचणी येतात, कधी टंकलेखनाच्या चुका दिसतात, कधी अजूनही इंग्रजीत असणारी वाक्ये दिसतात, कधी अडचणींवर उपाय सापडतो. या व अश्या इतर गोष्टींची नोंद करण्यासाठी ही चर्चा सुरू केली आहे.

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर