तत्त्वज्ञान

वेद् आपौरुषेय आहेत का ?

वेदांबद्दल 'संस्कृत' समुदायात बरीच रोचक आणि ज्ञान वाढवणारी चर्चा चाललेली आहे.

प्रतिबंधात्मक अटकेचे सत्र

फोर्थ डायमेन्शन 42

प्रतिबंधात्मक अटकेचे सत्र

छाप - काटा!

फोर्थ डायमेन्शन 41

छाप - काटा!

चौकोनी वर्तुळ!

फोर्थ डायमेन्शन 40

चौकोनी वर्तुळ!

एके दिवशी दस्तुरखुद्द प्रत्यक्ष परमेश्वरच एका वैज्ञानिकासमोर उभे राहून
"मी परमेश्वर, श्रृष्टीकर्ता आहे. या जगाचा कर्ता करविता आहे. मी या जगात काहिही करू शकतो. तुला पहायचे आहे का?"

विश्वासघात!

फोर्थ डायमेन्शन 39

विश्वासघात!

बुडत्याला काडीचा आधार!

फोर्थ डायमेन्शन 37

बुडत्याला काडीचा आधार!

मालवाहू जहाजाला अपघात झाल्यामुळे बोटीचा कप्तान व इतर अधिकारी कसेबसे जीव वाचवत जीवरक्षक नावेत चढले. शेवटी आलेला बोटीचा कप्तान जीवरक्षक नावेंत चढत चढत सांगू लागला.

विचार व कृती

फोर्थ डायमेन्शन 36

विचार व कृती

मृत्युंजय!

फोर्थ डायमेन्शन 35

मृत्युंजय!

मूर्खांची लक्षणे -२

मूर्खलक्षणांमध्ये समर्थ रामदास पुढे म्हणतातः

बिंदू, म्हणे माना?

मागे एका छायाचित्रावरून
शेंदूर लावलेला दगड म्हणजे देव काय अशी काहीशी चर्चा झाली होती.
ही चर्चा परत आठवली कारण विनोबांचे गीता-प्रवचने हे पुस्तक वाचत होतो.
त्यात तत्सम संदर्भाचा उल्लेख आहे.

 
^ वर