विरंगुळा

चार एक्के

" या ! तुम्हाला पत्त्यांची जादू दाखवतो."
"छे.मला नाही त्यात रस. लहान मुलांसाठी ठीक आहे."
" का? तुम्ही कार्टून चॅनेल बघत नाही? मला तर बॉब, नॉडी, पिंगू हे कार्यक्रम सर्वात अधिक आवडतात."
"बरं. दाखवा काय ते."

तर्कक्रीडा ४५ :यमस्तु हरति प्राणान्

डॉ.साने उठून उभे राहिले.त्यानी केवळ मान हालवली.कुप्रसिद्ध खंडणीगुंड मोटासिंग याच्या बाबतीत डॉक्टरांना आणखी काही करण्या सारखे उरलेच नव्हते.

तर्कक्रीडा:४४:रत्‍नहार

"वा! काय छान नक्षीदार पेट्या आहेत ! काय आहे हो या तीन पेट्यांत? "
"एका पेटीत आहे रत्नहार. एकीत आहे विषारी नाग.एक आहे रिकामी.प्रत्येक पेटीवर चिठ्ठी आहे. त्यावर काय लिहिले आहे ते वाचा पाहू."
"...सोन्याच्या पेटीवर आहे: "रजतमंजूषेत नाग आहे. ",

वडापाव दिनाच्या शुभेच्छा

वडापाव

शाळेतील शिक्षा

छडी लागे छमछम या चर्चेत विशिष्ठ मुद्यांवर चर्चा चालू आहे त्यामुळे विषयांतर होऊ शकेल म्हणून ही नवीन चर्चा!

तर्कक्रीडा: ४३: गोपालन

"एका गोपालाकडे पंचवीस (२५) गाई आहेत. तो आता वृद्ध झाला आहे. त्याला पाच मुलगे आहेत."
"त्याने पंचवीस गाई पाच मुलांना समसमान वाटून टाकाव्या. आपण निवृत्त व्हावे. "
" घाई करू नका. पुरते ऐका. प्रत्येक गाईच्या गळ्यात एक एक बिल्ला आहे"

तर्कक्रीडा:४२: तीन भावंडे

.......प्रा.राकाविधु यांना तीन अपत्ये आहेत. मधली कन्या संपुनीता, तिच्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठा भाऊ सर्वोत्तम, आणि तिच्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान भाऊ सद्वर्तन. या भावंडांत दोन दोन वर्षांचे अंतर आहे.

तर्कक्रीडा -कार्डे उलटणे

एकदा मी आणि माझा मोठा मुलगा गप्पा मारत बसलो होतो, तेव्हा माझा धाकटा मुलगा तिथे आला आणि त्याने खेळण्याच्या पत्त्यांच्या आकाराची काही कार्डे खिशातून काढली.

आईची मुलं

हल्लीची मूल स्वतःची किती प्रगती करू शकतात या बद्दल मला भरपूर शंका वाटते.मुलाचं समाजात मुक्तपणे वावरण्याच बळ त्यांचे आईवडील स्वतःच हिरावून घेतात अस वाटत.हे सगळं लिहिण्याची वेळ येते आहे कारण माझ्या अनुभवाची मर्यादा उरली नाही आ

ईर्जिक

नमस्कार मंडळी,
ईर्जिक हा शब्द ग्रामीण भागात पुर्वी वापरात होता.पंरतु काळाच्या ओघात ईर्जिक पध्दत होत गेली.ईर्जिक बदल आपणास काय वाटते? शेती साठी ही पध्दत फायदेशीर आहे का?
आपले मत काय?

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर