विरंगुळा

विलक्षण लक्ष्या

चित्रपट अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची क्षमा मागून. )

तर्कक्रीडा :४०: पंपुशेटचे औदार्य

पैसा ही काही प्रेक्षणीय वस्तू नाही.पण काही जणांना पैसे पाहून आनंद होतो.काही जण बँकबुके आणि एफ्.डी. पावत्यांवरील आकडे पाहूनही सुखावतात.तर काही नोटा मोजताना हर्षभरित होतात. पण पंपुशेटची गोष्ट वेगली आहे.

तर्कक्रीडा:४०: मेटाकूट (मेटॅपझल)

हे कोडे प्रा. रेमंड स्मुलियन यांच्या एका कोड्यावर आधारित आहे. त्यांनी अशा कोड्याला 'मेटॅपझल'(पझल अबाऊट द पझल )म्हटले आहे.

तर्कक्रीडा:३९: नातीगोती

नात्यांवर आधारित काही कोडी आपल्या परिचयाची असतील.
.....उदा.१:एक स्त्री एका पुरुषाकडे अंगुलिनिर्देश करून म्हणते:" याचा बाप ज्याचा सासरा, त्याचा बाप माझा सासरा."तर त्या दोघांचे नाते काय?

तर्कक्रीडा: पत्रापत्री

यनावालामहोदयांनी आधीच हे कोडे उपक्रमावर घातले असेल, तर हा लेख उडवून टाकायला माझी हरकत नाही.

हे वाक्य वाचू नये.

मी शाळेत असताना आमच्या वर्गात श्रीधर महाजन नावाचा एक बुद्धिमान विद्यार्थी होता. फळ्यावर लिहिण्याची त्याला फार आवड होती. खडू सापडला की वर्गात शिक्षक येण्यापूर्वी तो फळ्यावर काहीतरी लिहून ठेवित असे.

विभागीय वाहतूक कार्यालय

पर्वा मित्रासाठी दुचाकी लायसन्स काढण्यासाठी वाहतूक कार्यालयात जाण्याचे ठरले.महिन्या अगोदर पूर्णं वाहतूक कार्यालय संगणीकृत केले अस पेपरात वाचलं होत त्यात संगणकामुळे सर्व कारभार चोख होईल भ्रष्टाचार होणार नाही लायसन्स काढत

तर्कक्रीडा:३८: कादंबिनी सहनिवास

.......आमच्या कादंबिनी सहनिवासात दोन इमारती असून एकूण चौवीस सदनिका (फ्लॅट्स) आहेत.त्यांत चौवीस कुटुंबे राहातात. स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताकदिन हे राष्ट्रीय सण आम्ही मोठ्या उत्साहात साजरे करतो.

तर्कक्रीडा : गर्दभराज धन्वगंजाची प्रेमकहाणी (फाटकी आवृत्ती)

सूचना : कृपया शीर्षकातील 'फाटकी' हा शब्द उच्चारताना ट ह्या अक्षराचा उच्चार पूर्ण करावा.

तर्कक्रीडा : ३७ : नऊ नाणी, बारा नाणी

ही दोन कोडी बहुपरिचित आहेत.त्यांतील बारा नाण्यांचे कोडे बिकट आहे.तसेच त्याचे उत्तर लिहिणे अवघड आहे. कारण ते लांबते. योग्य मांडणी केली तर मर्यादित शब्दांत उत्तर लिहिणे शक्य आहे.

 
^ वर