विज्ञान

सरलतेकडून क्लिष्टतेकडे : तोंडओळख

कधी जन्मली पृथ्वी ? जमल्या
निळ्या वायूच्या लगडी सलग
कधी ?
कधी अन् जडतेला त्या
मनामनाचे आले पोत ?
- बा. सी. मर्ढेकर

होमींग पिजन - कुशल वाटाड्या कबुतर

कबुतराच्या अचूकतेने घरी परतण्याच्या कुशलतेची माहिती मानवाला खूप आधी पासुन होती असे दिसते. ह्या कुशलतेचा वापर मानवाने लगेचच केला. ज्यांना हे कळाले की, कबुतरांमधेच असे काहीतरी विषेश आहे त्यांची स्तुती केलीच पाहिजे.

हिवाळी अंक प्रकाशन!

मित्रहो, महिन्यापूर्वी "महाजालीय शारदीय अंक" काढण्याबद्दलची मी माझी कल्पना आपल्यासमोर मांडली होती. त्या कल्पनेचं जोरदार स्वागत झालं.

संशोधन करणे

ज्योतिषांनी केलेले भकित का चुकते?

सुप्त मनातील खजिन्याचा शोध घ्या!

आताच 'उपक्रम' वरील श्री शरद कोर्डे यांचे सृजनशीलतेवरील लिखाण वाचले. तेथे त्यांनी सृजनशीलता जोपासण्या साठी वेगवेगळी तंत्रे सांगीतली आहेत. यात एका तंत्राचा उल्लेख सापडला नाही ज्याचा मी विषेश अभ्यास केला आहे.

जय व शंतनवः बाल वैद्न्यानिक

'शोले'तील जय-वीरू ही जोडी त्यांच्या मैत्री करता अख्ख्या भारतात हीट झाली ती सत्तरच्या दशकात. पण आज जय-शंतनू ही जोडी नुसत्या भारतातच गाजली नाहीतर ह्या जोडीने 'नासा'ला दणाणून सोडलं आहे.

जीन्सचे (जनुकांचे) बरोबरी करणारे मीम्स (पूर्वार्ध)

फोर्थ डायमेन्शन - 33
जीन्सचे (जनुकांचे) बरोबरी करणारे मीम्स (पूर्वार्ध)

मेंदूचा वापर आणि लठ्ठपणा

शारीरिक श्रमांपेक्षा बौद्धिक श्रमांनी अधिक थकवा येतो असा माझा अनुभव आहे. कॅल्क्युलेटर न वापरता तासभर केलेली आकडेमोड ही तासभर केलेल्या शारीरिक श्रमांपेक्षा अधिक थकवा आणणारी असते.

हमारा बिज अभियान २

“हमारा बिज अभियान” (महाराष्ट्र) कार्यशाळा 2009, पुणे.
दुसरा दिवस

श्रद्धा: धार्मिकांचा प्लॅसिबो

फोर्थ डायमेन्शन - 31

श्रद्धा: धार्मिकांचा प्लॅसिबो
 
^ वर