भाषा

मराठी शब्दकोशाचे खंड

महाराष्ट्र-राज्य-साहित्य-आणि-संस्कृति-मंडळाने प्रकाशित केलेल्या मराठी शब्दकोशाच्या खड १ आणि खंड २ ह्यांच्या पीडीएफ धारिका मंडळाच्या संकेतस्थळावर खालील दुव्यावर उपलब्ध आहेत.

भाषासंचालनालयाची प्रकाशने महाजालावर उपलब्ध झाली आहेत

महाराष्ट्र-शासनाच्या भाषासंचालनालयाने तयार केले विविध प्रकारचे पारिभाषिक-शब्द-संग्रह (शब्दकोश, शब्दावल्या इ.) खाली दिलेल्या दुव्यावर पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध झाले आहेत.

हे वृत्त काय आहे?

लेखनविषय: दुवे:

व्वा... क्या ब्बात!

आत्ताच "हमे तो लूट लिया मिलके हुस्नवालोंने" हे http://www.youtube.com/watch?v=wWN5GVOS1JY इथे पूर्ण ऐकलं.

चकवणारी नावे

पाटील साहेब,
आपल्याकडेही पूर्वी कमल, किरण, बकुल, कांचन अशी गोंधळात पाडणारी काही नावे होती. रजनी पटेल ही स्त्री नसून पुरुष होते. मराठीतले एक लेखक सविता भावे. त्यांचे नाव खरे पाहता बरोबर आहे. कारण सविता हे सूर्याचे

रोमन लिपि आणि भारतीय भाषा - एक विस्मृत वाद

लेखनविषय: दुवे:

मेकॉले आणि शिक्षणपद्धती

लेखनविषय: दुवे:

रशियन संस्कृत साम्य

लेखनविषय: दुवे:

अवधान - एक तेलुगु प्रकार.

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर