भाषा

मराठी संकेतस्थळांचे अर्थकारण

मराठी संकेतस्थळांवरचे राजकारण, कंपूबाजी हा अतिशय चवीने चघळण्यात येणारा विषय आहे. पण मराठी संकेतस्थळांचे अर्थकारण ह्या विषयावर फारशी चर्चा झालेली दिसत नाही. ह्याविषयावर चर्चा व्हायला हवी असे वाटते.

प्रश्न:

माधव शिरवळकर लिखित ‘संगणकावरील मराठी, आणि युनिकोड’ पुस्तक प्रकाशित…

संगणक प्रकाशनने नुकतेच १ मे रोजी ‘संगणकावरील मराठी आणि युनिकोड’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. हे पुस्तक माधव शिरवळकर यांनी सोप्या मराठी भाषेमध्ये लिहिलेले आहे. ह्यामध्ये एकूणच युनिकोड फाँट म्हणजे काय?

सामने आणि अंतिम लढत विद्युतझोतात होणार असल्याने


प्रति, 06/05/2010

श्री.माननीय मुख्य न्यायधीश

मुंबई हाय कोर्ट मुंबई

विषय :- विजेचा क्रिकेट सामन्यातील दुरुपयोग थांबविणे बाबत.

सन्मानीय न्यायधीश महोदय,

एक वाक्य-उत्क्रांतीचा प्रयोग -- रामोन ल्युलचे कविता-यंत्र - भाग ४ - विश्लेषण

प्रयोगनिष्पत्ती आणि विश्लेषण

वाक्यांचा वंशवृक्ष

एक वाक्य-उत्क्रांतीचा प्रयोग -- रामोन ल्युलचे कविता-यंत्र - भाग ३ - शब्दखेळाची चौकट

शब्दखेळाची चौकट

या शब्दखेळाची चौकट व्याकरण शास्त्रातली आहे, मात्र तपशिलांची स्फूर्ती विंदा करंदीकरांच्या एका कवितेमधली आहे.

व्याकरणशास्त्रामधली चौकट

एक वाक्य-उत्क्रांतीचा प्रयोग -- रामोन ल्युलचे कविता-यंत्र - भाग १ - लेखनसार

(या लेखात सांगितलेल्या प्रयोगाचे बीज उपक्रमावरील एका चर्चेत उद्भवले. प्रयोग अन्य संकेतस्थळावर झालेला असला, तरी त्या प्रयोगाचे निष्कर्ष वाचण्यास उपक्रमावरील काही वाचकांना कुतूहल वाटेल.

पोलिटिकल करेक्टनेसला फाट्यावर मारायला हवे काय?

गेल्या अनेक दिवसांपासून एक प्रश्न भंडावतो आहे. एक काय खरे तर ह्यात अनेक प्रश्न आहेत. वैयक्तिक टिप्पणी म्हणजे काय? माणसाचा अपमान नेमका कोणत्या शब्दांनी होतो?

उबंटूचे ऍप्लिकेशन्स

मी घरी उबंटू १०.२ वापरतो. माझ्या एका स्नेह्याने ते पाहिले व माझ्या कडून बूटेबल सीडी घेउन् गेला.

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर