शिक्षण

ज्ञानाचे स्वरुप , पातळी व त्यानुसार सुचवलेले पाठ्यपुस्तकातील बदल

ज्ञानाचे स्वरुप , पातळी व त्यानुसार सुचवलेले पाठ्यपुस्तकातील बदल

लेखक: अजय भागवत. १२ जुन २००९ , पुणे ajaybhagwat@marathishabda.com

गंमतशाळा आणि बालसाहित्य

मराठीशब्दच्या उपक्रमामुळे शिक्षणक्षेत्रातील काही व्यक्तिशी संपर्क आला व त्याचर्चेतून असे वाटायला लागले की - मराठी शिक्षणासंबंधी व एकंदरीतच शिक्षणासंबंधी ज्या व्यक्ति मनापासून काही मुलभूत प्रयोग करत आहेत, त्यांनी एखाद्या

लेखनविषय: दुवे:

शालेय विद्यार्थी व कम्प्यूटर प्रोग्रॅमिंग - एक अभिनव प्रयोग

[मी हा लेख श्री. अभय जोशी ह्यांच्यासाठी त्यांच्या परवानगीने देत आहे.]
लेखक: अभय बिंदुमाधव जोशी
तारीख: १ मे २००९

प्रस्तावना

उद्धृतांक (सायटेशन इंडेक्स)

पुणे विद्यापीठाचा अभियांत्रिकीचा संगणन या विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ब-यापैकी प्रगत आहे. त्यामुळे, नुकताच, कुतूहलापोटी, पुणे विद्यापीठातून संगणनशास्त्रात कोणते शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहे याचा शोध घेतला.

शिफ्ट हॅपन्स....

शिक्षक असाल तर, किंवा शिकवण्याची आवड असेल तर, ही फ़ित जरुर बघा...
http://www.youtube.com/watch?v=pMcfrLYDm2U

ही फित तुम्हाला येणारे बदल किती वेगाने येणार आहेत व त्यासाठी विद्यार्थी, शाळा, महाविद्यालये ह्यांनी स्वतःत काय बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे ते समजते.

शिक्षणात हवे आहेत बदल

१. भारतात कधी नव्हे ते सध्या घडतेय व बुध्दीजीवी लोक आयुष्यात तिशीनंतर बऱ्यापैकी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होउ लागलेत.

समानार्थी शब्द असतात का?

हल्लीच "स्वकीय/परकीय शब्दांच्या"बाबतीतल्या एका वेगळ्याच चर्चेत ही उपचर्चा सुरू झाली, की समानार्थी शब्द असतात/नसतात.

पॅकेज डील ऑफ विपश्यना (भाग - २)

दुसरी गोष्ट म्हणजे शरीर, भावना, मन आणि मनाचे घटक (ऑबजेक्ट्स ऑफ माइंड) या मनसमृद्धीच्या चार आस्थापना.

संस्कृतभारतीद्वारा सरलसंस्कृत सम्भाषणवर्ग

सोमवार, दि. ८-१२-२००८ ते मंगळवार, दि. १६-१२-२००८ पर्यंत सरस्वती भुवन, १ ला मजला, गणेश पेठ गल्ली, प्लाझा चित्रपटगृहासमोर, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०००२८ येथे नि:शुल्क संस्कृत सम्भाषण वर्ग होईल.

वेळ - सायंकाळी ६.३० ते ८.०० पर्यंत.

 
^ वर