जरि उद्धरणी व्यय न तिच्या हो साचा हा व्यर्थ भार विद्येचा!

जागतिक हास्यदिन.

हास्य ही एक कला मुलत: जागतिक जगण्याची भाषा आहे.हसण्याचे विविध प्रकार आहेत.स्मित हास्य ते अनेक मजली हास्य.जगभर माणसं आनंदाच्या मनस्थितीत विविध प्रकारात हसत असतात.मनाच्या आरोग्यासाठी खळखळून हसणं आवश्यक आहे.सध

भाईकाकांची एक लहानशी आठवण!

१९९६ की ९७ सालची गोष्ट.मी एकदा प्रथमच धीर करून भाईकाकांच्या घरी गेलो. बेल वाजवली. सुनिताबाईंनी दरवाजा उघडला. मी भाईकाकांचा फ्यॅन असून त्यांना भेटायचे आहे असे सांगितले.

"आपण पाणी घेणार का?"

सदस्य व मराठी संकेतस्थळे

ईतर भाषेतील संकेतस्थळांचे माहीत नाही पण मराठी भाषेतील सर्व संकेतस्थळे ही सदस्यांच्यावरच निर्भर आहेत हे सर्व मान्य जसे उपक्रम, मनोगत, माझे शब्द व ईतर मराठी संकेतस्थळे.

लेखनविषय: दुवे:

खरडवहीचे नियम?

खरडवही संबंधात उपक्रमाचे काही नियम आहेत का? की इथे कुणीही कुणाच्याही खरडवहीत काहीही खरडू शकतो?

एखाद्या व्यक्तिने आपल्या खरडवहीत काहीही लिहू नये असे वाटत असेल तर त्यावर काही उपाय आहे का?

'उपक्रम' - काल, आज आणि उद्या

उपक्रम हे संकेतस्थळ सुरु होऊन आता दोनएक महिने होतील. पहिल्यापहिल्यांदा उपक्रम या स्थळाकडे 'मनोगत' ची प्रतिकृती या उत्सुकतेनेच पाहिले जात असे.

माणूस लिहितो कशासाठी?

माणूस लिहितो कशासाठी?

लेखनविषय: दुवे:

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुक

आज भारतामध्ये अनेक् देशी व विदेशी म्युच्युअल फंड्स् कार्यन्वित आहेत, हे आपल्यासारख्या सुजाण वाचकांना माहितच आहे. ज्यांना शेअर बाजाराचा अनुभव नाही त्यांनी या फंडांमध्ये गुंतवणुक करणे हे जास्त उचित समजले जाते.

तर्कक्रीडा:७: (|)रामनाम (||) पेढे

(|) श्रीरामाचे नाम गाऊनी पाय आठवा सप्तपदी |

** ||श्रीराम||. हे रघुवर तू सीतारमणा दशरथकुलभूषणा रामा कौसल्यानंदना |

वरील पद्यरचनेत (ठळक अक्षरे) गणितातील कोणत्या महत्त्वाच्या संख्येविषयी काय माहिती दिली आहे?

तर्क. ४ नीर क्षीर विवेकः उत्तर

भांड्याचा विचार करा.त्यात प्रथम निर्भेळ दूध होते.आता त्यात र्थोडे पाणी आले आहे.पण 'अ'मधील द्रवाची उंची तेवढीच राहिली आहे.
लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर