विज्ञान

यंत्र-तंत्र-उपयोजन इ मधील प्रगती ही खरंच प्रगती आहे का?

मानवाची प्रगती साधारणतः चाकाच्या शोधापासून सुरु झाली. माणसाने दगडी हत्यारे बनवली, आग निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त केली, तो शेती करू लागला, घरे बांधून राहू लागला.

डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम (भाग-5)

(भाग 1, 2, 3, व 4 साठी)

बासेल विद्यापीठातील प्राध्यापकपद

डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम ( भाग - 4)

(डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम, भाग 1, 2 3 साठी)

पाणी हे जीवन

प्रेमात पुरुष मागासलेला!

‘धुंवाधार’ प्रेम करणं पुरुषाला अजूनही उत्तमप्रकारे जमत नाहीच. प्रेम असं केलं पाहिजे की ज्याची मनावरही अन् तनावरही खोल जखम व्हायला पाहिजे. ती ठसठसणारी किंवा भळभळत राहणारी असली पाहिजे. तेच खरे प्रेम.

डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम (भाग - 3)

(डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम, भाग 1 2 साठी)

डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम (भाग 2)

(भाग 1 साठी)
डेनियल बेर्नुलीचे बालपण

आयझ्याक न्यूटनच्या (1642-1727) गुरुत्वबलाचा सिद्धांत (भाग - 2)

प्रकाशाची क्षीणता

फोबिया

आम्ही काही दिवसांपुर्वी आमच्या एका मित्रांसोबत् फिरायला गेलो होतो. तिथे एरिअल ट्रामवेमधून जायचे होते. आमच्या बरोबर मित्रांचा ६-७ वर्षांचा मुलगा होता. आत चढल्यावर तो अचानक रडू लागला, ओरडु लागला आणि हायपर झाल्यासारखं करू लागला.

 
^ वर