स्फुट

'उपक्रम' चा पहिला वाढदिवस

मंडळी, ''उपक्रम' चा पहिला वाढदिवस' हा एक निव्वळ काल्पनिक लेख आम्ही आमच्या sanjopraav.wordpress.com या अनुदिनीवर लिहिला आहे. लेखनाच्या सोयीसाठी सर्व पात्रांचा उल्लेख एकवचनी असून 'मनोरंजन' हा या लेखाचा एकमेव हेतू आहे.

आकड्यांच्या गमतीजमती

अ) बहुतेकांना माहीत असलेला गणिती संबंध :
(३)चा वर्ग + (४)चा वर्ग = (५)चा वर्ग

ब) फारसा माहीत नसलेला गणिती संबंध :
(३)चा घन + (४)चा घन + (५)चा घन = (६)चा घन

क) एकाच्या गमती
(१) चा वर्ग १
(११) चा वर्ग १२१

चित्रपट संगीतातील रागदारी

चित्रपट संगीतातील रागदारी

देवसाहेबांच्या लेखाववरून [तेरी प्यारी प्यारी ..... ] आठवले ते संगीतकार शंकर-जयकिशन!

 
^ वर