हृदयधमनी रुंदीकरण

हृदयधमनी रुंदीकरण

Comments

वाट

जीवनशैली परिवर्तनाची सोय करणार्‍या एखाद्या "नरेन्द्रबागेची" जाहिरात कधी पहायला मिळते याची वाट पहात आहे.

कुत्रा आणि मांजर यांच्या चित्राचा संबंध/अर्थ कळला नाही.

नितिन थत्ते

वाट

अशी मार्केटिंग कँपेनची वाट लावतात का? ;)
--
गौरत्वचेच्या दुबळ्या मल्लाने गडद त्वचेच्या महाकाय मल्लावर मिळविलेल्या विजयाच्या बातमीचा संबंध/अर्थ कळला नाही. वंशवादाचा पुरस्कार तर नव्हे?
--
चित्रे लावली तर किमान २५ शब्द टंकण्याची लेखनावरील मर्यादा कार्यान्वित होत नाही काय? "एक चित्र हजार शब्द बोलते" हे विधान नेहमीच गांभीर्याने घ्यावे काय? "जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे आयुष्य जगणे अनिवार्य असते" हे विधान स्वयंसिद्धच आहे.
--
चित्रांमध्येच मुख्य संदेश असेल तर चित्रे नंतरही बदलणे शक्य असल्यामुळे लेखनाचे संपादन करण्यावरील बंदीतून पळवाट काढणे शक्य राहील. व्यवस्थापनाने कृपया या त्रुटीत लक्ष घालावे.

जरा नीट समजावून सांगाल का?

मूळ लेखनाचे संपादन करण्याची सोय मला तरी दिसली नाही बुवा!

जरा नीट समजावून सांगाल का? कुठे सापडते ती.

संपादन चीट

मूळ लेखात चित्रे डकविलेली दिसली तरी वास्तवात ते केवळ दुवेच असतात आणि ती चित्रे बाह्य संस्थळांवरच असतात. तेथे चित्रे बदलली की मजकूरच बदलला की!

हो. हे मात्र खरंय हं! अर्थात मूळ मजकूरही खरे तर संपादता यावा!!

हो. हे मात्र खरंय हं!

अर्थात मूळ मजकूरही खरे तर संपादता यावा!!
(ही प्रशासकांस विनंती!!!)

मृत्यू ?

मृत्यूही आप्ल्या हातात नसतो ??

हे बरोबर नाही वाटत. आत्माहत्येचे प्रकार आपण ऐक्ले नाहीत काय ?

---------------------
वाद विवादात "जो शेवटचं वाक्य बोलतो / लिहीतो तो जिंकला" असा समज is = गैरसमज
-धनंजय कुलकर्णी

आत्महत्येचा प्रयत्नच काय तो आपल्या हातात असू शकतो! यश नाही.

आत्महत्येचा माणूस केवळ प्रयत्नच काय तो करतो. मृत्यू घडून येतोच असे नाही. मात्र त्या असफळ झालेल्या प्रयत्नात हात-पाय मोडून कायमचे अपंगत्व उरी बाळगावे लागते, तहहयात.

 
^ वर