भगवंत दयाळू आहे...

भगवंत दयाळू आहे...

लहानपणी चांदोबा नावाचे एक मासिक(कदाचित पाक्षिक असेल...) यायचे त्यात एक कथा होती,कोणी एक लहान मुलगा सतत असे म्हणतो, भगवंत दयाळू आहे.एकदा तो आपल्या आई-वडीलां सोबत फ़िरायला गेला असतो.. अचानक बाहेरील काही दृष्य पाहुन तो गाडी थांबावतो आणि पळत सुटतो.. येथे पुढे गेलो तर एक मंदिर आहे.. मंदिरात मी राहत होतो..देवाची पुजा व साधना करत होतो अचानक मृत्यु आला..वै...मग तेथील लोक त्याला तेथेच राहायला सांगतात.तो आपली साधना पुन्हा सुरु करतो....भगवंत दयाळू आहे इ..कथा पुर्वजन्म या गोष्टीशी निगडीत होती.

आता उरलो उपकारा पुरता.. असे म्हणणारे संत तुकाराम ,हे विश्वची माझे घरं म्हणणारे संत ज्ञानेश्वर असतील ,स्वामी विवेकानंद असो वा योगी अरविंद घोष,यांना भगवंत दयाळू का वाटावा ?

भगवंत दयाळू आहे सर्वांना वाटते.ज्ञान,कर्म,भक्ती या तिन्ही मार्गातील साधक वर उल्लेखलेले उच्च कोटीचे साधक असेच म्हणतात.माझ्या सारख्याने म्हटले तर ठीक आहे.मला माझे काम साधायचे असते.हा प्रश्न अनेकदा मला पडला..

गीतेतील सहाव्या अध्यायात याचे उत्तर सापडते..(असे मला वाटते. चु. भू. द्या. घ्या.)

श्लोकः-

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोभि जायते ।।
अ.६ श्लोक ४१
फ़ोडः-

योगभ्रष्ट पुण्यकॄतां लोकांन् प्राप्य शाश्वतीः समाः उषित्वा शुचीनां श्रीमतां गेहे अभिजायते.

अर्थः-

योग मार्गा पासून भ्रष्ट झालेला संन्यासी पुण्याचरण करणारया लोकास प्राप्त होऊन हजारो वर्ष त्या लोकीं राहून शास्त्रोक्त आचरण करणारया श्रीमंताच्या घरी उत्पन्न होतो.तसेच पूर्व जन्मातील योगभ्रष्ट असल्यानेच तो पुन्हा त्या मार्गाकडे ओढला जातो.

संत ज्ञानेश्वर या श्लोकावर टीका करतांना म्हणतात..

ऐकें कवतिक हें कैसे । जें शतमखा लोक सायासें ।।ततो पावे अनायासे । कैवल्य कामु ।।४१।।
मग तेथिंच जे अमोघ । लौकिक भोग । भोगितांही सांग । कांटाळे मन ।।४२।।
हा अंतरायो अवचितां । का वोढवला भगवंता?। ऐसा दिविभोग भोगितां । अनुतापी नित्य ।।४३।।
पाठीं जन्मे संसारीं । परिसकळ धर्माचिया माहेरी । लांबा उगवे आगरीं । विभवश्रीयेचा ।।४४।।
जयातें नीतिपंथे चालिजे । सत्यधूत बोलिजे । देखावें तें देखिजे शास्त्रदृष्टी ।।४५।।
वेद तो जागेश्वरु । जया व्यवसाय निजाचारु । सारासार विचारु । मंत्री जया ।।४६।।
जयाच्या कुळीं चिंता । जाली ईश्वराची पतिव्रता । जयातें गृहदेवता । आदि ऋध्दि ।।४७।।
ऐसी निज पुन्याची जोडी । वाढिन्नली सर्व सुखाची कुळवाडी । तिये जन्मे तो सुरवाडी । योगच्युतु ।।४८।।

ज्ञानेश्वरी अ.६ ओव्या ४१ ते ४८.

अर्थः-

अरे, हे कौतुक पहा ज्या लोकांची प्राप्ति व्हावयास शंभर यज्ञ करणारया इंद्रालाहि प्रयास पडतात, ते या मोक्षेच्छु पुरुषाला अनायासे प्राप्त होतात.मग तेथील निष्फळ न होणारे व अप्रतीम असे भोग भोगतां भोगतां त्याच्या मनाला कंटाळा येतो.तें दिव्य भोग भोगीत असतां तेथे त्यास सुख होत नाही व हे भगवंता,हे भोगाचे विघ्न माझ्या मागे कां लागले?असा तो निरंतर पश्चात्ताप करीत असतो.नंतर फ़िरुन तो मृत्युलोकी जन्म पावतो,पण सर्व धर्मांचे माहेर अश्या कुलांत जन्म पावतो,आणि शेत कापल्यावर पडलेल्या भात गोट्यांचे शेत जसे जोराने फ़ोफ़ावते-तशी त्याच्या ऐश्वर्याची वृध्दि होते.जे कुल निति मार्गाने चालणारे,सत्य आणि पवित्र भाषण करणारे,शास्त्ररीतीने वागणारे.ज्या कुळात वेद नित्य जागृत असतो व स्वधर्माचे आचरण हा ज्या कुलाचा व्यवसाय आणि सारासार विचार हाच मंत्री. ज्या कुलात चिंतेने ईश्वरांस वारिले(ईश्वरां वाचून दुसरया कशाचेही चिंतन नाही) आणि ज्याला आदिऋध्दि(संपत्ति) हीच गृह देवता आहे , असे ज्या कुलाने पुण्य जोडले आहे व जेथे सर्व सुखाची समृध्दि आहे अश्या कुलात तो योगभ्रष्ट पुरुष जन्म घेतो.
हा योगी पुढे आपली अपुर्ण साधना पुर्ण करु शकतो.ही भगवंताची कृपा नव्हे काय.

आपल्या साध्या शब्दात ते कसे मांडता येईल...खाली स्वरचित कविता देतोय उपक्रमवर चालत नाही तरीही....
जर ती नियमात बसत नसेल तर पूर्ण लेख पुसून टाकावा. माझी हरकत नाही...

संचित

मी शोधितो आधार माझ्या जन्माचा
कि भोगावया आलो मी भाग संचिताचा

शौर्यास भेटली जेथे लज्जा प्रणयात्
माझ्याच जाणिवेची होती ती सुरवात
देहात नव्या होता संस्कार गतजन्माचा
कि भोगावया आलो मी भाग संचिताचा

लाभली मोहक कांती डोळ्यांमध्ये तेज
वैभवात नटले आहे स्वरांसूराचे साज
सहज का लाभावे ? असेल योगी मी जन्मांचा
कि भोगावया आलो मी भाग संचिताचा

रोज खुणावते एक मृग का गिरीशिखरावरती
का ओळखिची वाटे मज वाट ही वैराग्याची
आता न मन रमावे मोहात संसाराच्या
कि भोगावया आलो मी भाग संचिताचा

(स्वरचीत. हक्क संरक्षीत)

शैलु.

Comments

डिव्हाईन अंडरस्टॅडींग

Divine understanding
हा दीपक रानडे ह्यांनी लिहिलेला लेख ह्या विषयावर चर्चा करण्यास उपयोगी पडू शकेल.

अभिनंदन आणि शुभकामना

या जन्मात सर्व सुखाची समृद्धी असलेल्या श्रीमंत गृहात जन्म घेतलेल्या पूर्वजन्मीच्या योगभ्रष्टांचे अभिनंदन. या वेळी अपूर्ण साधना पूर्ण करु शकण्याबद्दल शुभकामना.

काही सज्जन लोक दरिद्री/मध्यमवर्गीय कुळांत जन्माला आलेले असतात. त्यांनासुद्धा या लेखातील चर्चेमधून समाधान मिळते. त्यांच्या दारिद्र्यातून त्यांना समजते - "आपण मागच्या जन्मीचे योगभ्रष्ट नाही, नाहीतर गर्भश्रीमंत नाही का जन्मतो?"

हे समजता मागच्या जन्माबद्दल सर्व अपराधभावना नाहिशी होते, दारिद्र्याबद्दल उपकृत वाटू लागते. हे ओझे उतरणे म्हणजेसुद्धा मोठाच दयाळूपणा आहे. श्रीमंतांच्या अपत्यांना योगपूर्तीची संधी, दरिद्रांच्या अपत्यांना पूर्वभ्रष्टतेच्या कलंकातून मुक्ती - असा हा दयाळूपणा सर्वसमावेशक आहे.

काही वास्तव घटना

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
१. कोल्हापूर जवळ एका गाडीला अपघात होऊन सहाजण मृत्युमुखी पडले. मृतांत दोन बालकांचा समावेश आहे. हे कुटुंब तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला जात होते. भगवंत दयाळू आहे!
२. पुण्यात एका विवाहित महिलेला गाडीत लिफ्ट देऊन चार नराधमांनी तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. भगवंत दयाळू आहे!!
३ कांचीपुरम येथील प्राचीन मंदिरातील पुजार्‍याने शिवपिंडीच्या साक्षीने बत्तीस श्रद्धाळू तरुणींवर बलात्कार केले. भगवंत दयाळू आहे!!!
...कुठल्या ग्रंथात काय आहे, पुनर्जन्माच्या भाकडकथेत काय म्हटले आहे ते राहूंद्या. वास्तवात काय घडते त्याचा विचार करावा.

पुनर्जन्म

हे पुनर्जन्माचे गौडबंगाल आपल्या संस्कृतीत आणणारे महानुभाव कोण याबद्दल माहित आहे काय?

गीतेत आत्मा शरीर सोडून दुसरे शरीर धारण करतो असे लिहिले आहे आणि महाभारतात नको तेवढे अवतार वगैरे दाखवून मूळ कथावस्तु लांबवून ओढून ताणली आहे. परंतु, वेदांत किंवा महाभारतापूर्वीही अवतार आणि पुनर्जन्माचे दाखले आहेत का? की याचेही श्रेय (खापर) व्यासांना?

शुचीनां श्रीमतां

" ही भगवंताची कृपा नव्हे काय? " असा अर्थ ज्ञानेश्वरीतल्या वर दिलेल्यापैकी कुठच्या ओळींचा आहे?

वरील संदर्भ गीताईत असा सापडला -
आधी अर्जुन विचारतो (सहाव्या अध्यायात) - की जो माणूस योगभ्रष्ट आहे, तो नाश पावतो का? त्यावर कृष्ण (किंवा गीताकर्ता ) म्हणतो -की तसे नाही, चांगले कर्म वाया जात नाही. गीताईच्या सहाव्या अध्यायाचा दुवा
(ह्यात योग ज्याला म्हटले आहे, ते वेगळे असावे-
फळी आश्रय सोडूनि करी कर्तव्य कर्म जो । तो संन्यासी तसा योगी न जो निर्यज्ञ निष्क्रिय ॥ १ ॥
संन्यास म्हणती ज्यास योग तो जाण पांडवा । सोडिल्याविण संकल्प कोणी योगी न होतसे ॥ २ ॥).

अर्जुन म्हणाला -

श्रद्धा आहे नव्हे यत्न योगातूनि चळूनि जो । मुकला योग-सिद्धीस जाय कोण्या गतीस तो ॥ ३७ ॥

काय तो उभय-भ्रष्ट ब्रम्ह-मार्गी भुलूनिया । नाश पावे निराधार फुटलेल्या ढगापरी ॥ ३८ ॥

माझा संशय हा कृष्णा तू चि फेडी मुळातुनी । फेडीलसा दुजा कोणी न दिसे चि तुझ्याविण ॥ ३९ ॥

यावर श्रीकृष्णांचे उत्तर -
श्री भगवान् म्हणाले

न ह्या लोकी न त्या लोकी नाश तो पावतो कधी । शुभकारी कुणी बापा दुर्गतीस न जातसे ॥ ४० ॥

पुण्य-लोकांत राहूनि तो योग-भ्रष्ट संतत । शुचि साधनवंतांच्या घरी जन्मास येतसे ॥ ४१ ॥

अथवा प्राज्ञ योग्यांच्या कुळी चि मग जन्मतो
। अवश्य हा असा जन्म लोकी अत्यंत दुर्लभ ॥ ४२ ॥

---------
प्राज्ञ योगी म्हणजे गरीब का श्रीमंत याची कल्पना नाही.
खरेतर भगवान उवाच खरे आहे का नाही, यात मला रस नाही. पुनर्जन्म आहे का नाही, किंवा आत्मा आहे का नाही, ह्यातही रस नाही. पण द्यायचाच असला, तर श्लोक त्याच्या संदर्भांसहित पूर्ण द्यावा, एवढेच वाटते. आणि भगवंत दयाळू आहे असे माझ्या माहितीप्रमाणे गीतेत म्हटलेले नसावे. कोणी माहितीत भर घातल्यास बरे होईल.

 
^ वर