पेंच अभयारण्य आणि आसपास २

अभयारण्य (प्राणी आणि जमीन)
अभयारण्यात जाण्यासाठी सकाळी ६ वाजता पोचावे लागते. आजकाल प्रकल्पाच्या संस्थळावर आरक्षण होते. हत्तीवरून जायचे असेल तर सकाळी पाचला जायचे असते. मात्र त्याचे आरक्षण आधी करावे लागते. (जे आम्हाला माहित नव्हते.) हवा चांगली असल्याने ६ ते ११ दरम्यान ऊन वा थंडी फारशी लागली नाही. जंगलात मारुती जिप्सी वाहनाने फिरता येते. ही गाडी उघड्या टपाची. एकामागोमाग वरवर जाणार्‍या आसनांची होती. एकंदर सहाजण दाटीवाटीने (३+३) बसू शकतात. शिवाय गाईड आणि ड्रायवर. पूर्वी पायी रपेटीची सोय होती पण ती आता काढून टाकली. मोबाईल वर लोक एकमेकाशी बोलत राहतात म्हणून त्यावर बंदी आली.

प्राणी. जंगलात १५-२० हजारात हरणे आहेत. त्यामुळे कंटाळा येईस्तोवर ती बघायला मिळतात. हरणांची शिंगे दरवर्षी (?) गळून पडतात. तशीच कातडीही (बहुदा फर.). या दिवसात हरणांची कातडी नवीन असल्याने मोहक दिसत होती.

harine" alt="">
harine" alt="">

इतर जातीची हरिणे दिसली पण छायाचित्र मनासारखे आले नाही. जंगलातली मांजर ही तशी पटकन न दिसणारी. ती दिसली. उंच गवताच्या मागे दबा धरून उडी मारताना दिसली. मांजर आपल्या घरगुती मांजरी पेक्षा थोडीशीच मोठी. पण तिच्या उडीने एक मोर बावरून उडाला. मांजर काही कॅमेरात आली नाही. पण तिच्या लीला मात्र चांगल्या पैकी दिसल्या. तरस (जॅकल) आम्हाला एकच दिसले. तर दुसरी कडे फिरणार्‍यांना एका वेळी सातच्या कंपूत दिसले.

taras" alt="">

एक रानडुक्कर दिसले. गवतात काहीतरी खाणे चालू होते.

raan dukkar" alt="">

एका झाडावर माकडे ऍक्शनमधे दिसली.

makade" alt="">

दूरवर काही रानटी कुत्री होती. ३०० एम् एम मधे अगदी ठिपक्यागत वाटणारी.

jangli kutri" alt="">

आमच्या बरोबर फिरणार्‍यांना आदल्या दिवशी एक बिबट्या दिसला होता. पण त्यादिवशी ना बिबट्या ना पट्टेवाला वाघ दिसला. सकाळी पाच वाजता हत्ती निघतात. ते वाघाने केलेल्या शिकारीची पाहणी करतात. जर का शिकार मिळाली तर त्याठिकाणी हत्तीवरून नेतात. वाघाचे निवासस्थान शिकारी जवळच असते. आम्ही गेलेल्या दिवशी बहुदा त्यांना काहीच मिळाले नाही. दोन दिवसांनी एक बातमी होती की एक वाघ मृतावस्थेत सापडला. (आम्ही गेलेल्या दिवशीच तो सापडला.) एका दोघा वाघांना रेडिओ कॉलरी घातल्या आहेत. पण त्याचा उपयोग नेहमीच केला जातो असे नाही. आमचा गाईड म्हणत होता की जंगलभक्षकांना (पोचर्स) देखील ते तंत्रज्ञान मिळाले आहे! आणि वाघ त्यांच्याच तावडीत सापडायचा. एक वाघ दोन तीन वाघीणींसोबत साधारण ५० - ६० चौरस कि.मि. चे क्षेत्र व्यापतो. तो सहसा आपल्या क्षेत्रात राहतो. पण त्याचा तसा काही नेम नाही. कान्हा नावाचे म.प्र.तील एक प्रसिद्ध जंगल ३०० कि मि. वर आहे. तिकडचा एक वाघ मजल दरमजल करत या जंगलात दाखल झाल्याचे कळले (ते रेडिओ कॉलरमुळे).

जंगलात दोन महत्वाचे तलाव आहेत. हा भाग पेंच नदीच्या धरणाच्या मागच्या भागात येतो (धरण अंदाजे २०-३० किमि दूर) . तेथील पाणी हळू हळू ओसरत जाते. मग ते जंगलाच्या बाहेर जाते. प्राण्यांची सोय म्हणून दोन तलाव तयार करण्यात आले आहेत. तलावाचे नवीन पण त्यातील झाडांवरून दिसून येते.

talao" alt="">

पूर्वी जंगलात शिरायला अनिर्बंध प्रवेश होता. आता एका वेळी ५० गाड्या ही मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. बहुदा तुम्ही हिंडत असताना थांबलात तरी दुसरी वाहने दिसणार नाहीत. क्वचितच ती एकमेका समोरून जातात.
जंगलातली ही वाट.

jangalatil rasta" alt="">

पक्षी झाडे आणि परतीहा प्रवास तिसर्‍या भागात.

प्रमोद

लेखनविषय: दुवे:

Comments

छान

मस्त.

"तरस" म्हणजे "हाहा" करून भेसूर हसण्यासारखा आवाज करणारे जनावर असते ना - त्याच्या कुबड आलेल्या पाठीवर पांढरे ठिपके असतात ना? (इंग्रजीत हायीना Hyena.) तुमच्या चित्रात इंग्रजीतला "इंडियन जॅकल" आहे, खरा (कॅनिस आउरेअस). त्याचे मराठी नाव काही वेगळे आहे काय? बहुधा "कोल्हा" असेच असावे.
.
ज्याला इंग्रजीत "इंडियन फॉक्स" म्हणतात (व्हुल्पेस बेंगालेन्सिस्) त्याला बहुधा मराठीत "कोकड/खोंकड" म्हणतात, असे शब्दकोशात बघून वाटते.

गावाकडील जीवन

दोन्ही लेख खूप आवडले. बैल बांधलेल्या जवळच्या घराची भींत मातीच्या वीटांनी जरी केली असली तर वेगळी वाटली.
आकाश बहुधा ढ्गाळलेले असावे व त्यातच काही फोटो पुर्वेकडे तोंड काढून संध्याकाळी काढले असावे असे वाटते.
आपण कंट्रीसाइड फारतर आपल्या जुन्या गावातील किंवा जवळपासच्या एक्-दोन जिल्य्ह्यातील पाहीलेली असते आणि बाकी ठिकाणी आपण ब-याच्दा मोठ्या गावात कामानिमीत्त जातो. त्यामुळे एखाद्या नव्या भागातील गावाकडील जीवन खूपच नवे शिकवते-दाखवते.

छान

भटकंती आवडली.

आवडले.

दोन्ही लेख आवडले. छायाचित्रेही छान आहेत.
(माकडांना कुत्र्यांविषयीचे ज्ञान आहे तर!)

सन्जोप राव
तीजा तेरा रंग था मै तो
जिया तेरे ढंग से मै तो
तूही था मौला तूही आन
मौला मेरे ले ले मेरी जान

आवडले

वर्णन आणि भटकंती आवडली.

वर धनंजयने म्हटल्याप्रमाणे फोटोतील प्राणी तरस नव्हे. तरसाचे मागचे पाय आखूड असतात त्यामुळे त्याला पोक असून तो खुरडत चालतो आहे असे वाटते. तरसाच्या ओरडण्याचा (अमानवी हास्य, हाहाहा असे मजेशीर हास्य नव्हे) आवाज मी ऐकला आहे. वरील प्राणी कोल्हा किंवा खोकड असावे.

ठिपक्यांची, शिंग आलेली हरणे चांगली दिसतात. आम्हीही भर रस्त्यांवर कंटाळा येईपर्यंत हरणं बघत असतो पण त्यांच्या अंगावर ना ठिपके ना शिंगं. लांबून हरण आहे की कुत्रा हे कळत नाही पण अमेरिकेत भटके कुत्रे विशेष नसतात तेव्हा हरणच असते.

प्रतिसाद

तो जॅकल म्हणजे कोल्हा आहे (मला तोंड थोडे वेगळे दिसले!). तरस नाही.

घराचे बांधकाम मातीत असावे असे वाटले. पण तो त्यासारखा दिसणारा एक दगड आहे असे मला जवळ गेल्यावर जाणवले.

प्रमोद

 
^ वर