वेडात वीर दौडले... तीनशे सात

म्यानातून उसळे तरवारीची पात
वेडात मराठे वीर दौडले सात

कुसुमाग्रजांच्या या अप्रतिम पंक्तींनी मराठी मानसात आणि मराठी साहित्यात प्रतापराव गुजर आणि त्यांच्या साथीदारांना मानाचे पान दिलेले आहे. इतिहासात मात्र पावनखिंडीला जे स्थान आहे ते नेसरीच्या खिंडीला नाही असे दिसते. महाराजांचा शब्द पाळण्यात सरसेनापती चुकले. त्यांनी भावनेच्या भरात आपले प्राण खर्ची घातले. राज्याभिषेकाआधी काही थोडक्या दिवसांत राज्याला सेनापती नाही अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली. असे नेमके काय झाले होते प्रतापरावांकडून, याविषयी सर्वश्रुत असणारी कहाणी पुढीलप्रमाणे -

सन १६७३ साली शिवराज्याभिषेकापूर्वी काही महिने, महाराज पन्हाळगडावर स्थित होते. याचकाळात अदिलशाही सरदार बहलोलखान हत्ती-घोड्यांचे वीस हजारी सैन्य घेऊन स्वराज्यावर चालून आला. याची खबर लागताच प्रतापराव गुजर आणि इतर मान्यवर सरदारांना शिवाजीराजांनी गडावर बोलावले आणि आज्ञा दिली की "खान वलवल भारी करतो, त्यास मारोन फते करणे. ”

महाराजांची आज्ञा घेऊन प्रतापराव आपल्या सैन्यानिशी बहलोलखानावर चालून गेले. बहलोलखानाचा मुक्काम डोण नदीजवळ उमराणी गावी होता. मराठ्यांनी सर्वप्रथम एका बाजूने खानाला पाण्यापासून तोडले आणि दुसऱ्या बाजूने त्यावर हल्ला चढवला. त्यानंतर झालेल्या तुंबळ लढाईत खानाला मराठ्यांनी धूळ चारली. पाण्याशिवाय आणि मराठी सैन्याच्या हल्ल्याने कासावीस झालेल्या खानाला शरणागती पत्करण्यावाचून दुसरा पर्याय राहिला नाही. त्याने प्रतापरावांकडे आपला वकील पाठवला. वकिलाच्या रदबदलीने आणि गोड शब्दांनी प्रतापरावांचे मन द्रवले. खानाला असा हिसका दाखवल्यानंतर तो पुन्हा फिरून येणार नाही अशी खात्री त्यांना वाटली आणि त्यांनी वकिलाच्या प्रार्थनेचा स्वीकार करून खानाला अभय दिले. इतकेच नाही तर त्याला कैद न करता, मुक्काम हलवण्यास वाट करून दिली.

या लढाईची बातमी महाराजांना कळल्यावर ते साहजिकच चिडले. महाराजांच्या स्पष्ट आज्ञेचे पालन करण्यात प्रतापराव चुकले होते. बहलोलखान पराभवाचा बदला घेण्यास परतून येईल अशी शंका त्यांना होतीच. त्यांनी प्रतापरावांना खरमरीत पत्र लिहून "सला काय निमित्य केला? ” असा जाब विचारला. तुम्ही शिपाईगिरी केलीत, सेनापतीसारखे वागला नाहीत अशी प्रतापरावांची निर्भर्त्सना केली. या जाबाने प्रतापराव मनातून दुखावले गेले.

महाराजांच्या अंदाजाप्रमाणेच बहलोलने हल्ले पुन्हा सुरू केले. शिवराज्याभिषेकाची तयारी रायगडावर सुरू झाली होती. यांत होणारे बहलोलखानाचे हल्ले महाराजांना पचण्यासारखे नव्हते. त्यांनी संतापाने प्रतापरावांना दुसरे पत्र लिहिले, “हा बहलोल वरचेवरी येतो. यांसी गर्दीस मेळवून फत्ते करणे. अन्यथा आम्हांस तोंड न दाखवणे. ” महाराजांचे हे शब्द प्रतापरावांच्या जिव्हारी लागले. महाराजांचे लष्कर प्रतापरावांच्या मदतीला पोहोचलेले नव्हते. प्रतापराव या सुमारास गडहिंग्लज परिसरात होते. खानाचे सैन्य नेसरीच्या दिशेने चाल करून येत आहे ही खबर त्यांना लागली आणि हाताशी असणाऱ्या सहा शिलेदारांसह ते खानावर चालून गेले. खानाच्या अफाट सैन्यासमोर या सात वीरांचा निभाव लागणे केवळ अशक्य होते आणि परिणामी धाडस आणि शौर्याची परिसीमा गाठणारे हे वीर धारातीर्थी पडले. महाराजांना ही वार्ता कळल्यावर ते अतिशय दु:खी झाले. राज्याच्या सरसेनापतीला दूरदृष्टी हवी ही अपेक्षा महाराजांनी करणे स्वाभाविक होते परंतु भावनेच्या भरात प्रतापरावांसारखा निधड्या छातीचा वीर दुसरी चूक करून बसला.

प्रतापरावांच्या मृत्यूचे मराठाशाहीवर नेमके परिणाम कसे झाले याबाबत मला फारसे वाचायला मिळाले नाही परंतु सर्वसामान्य अंदाज लावायचा झाला तर राज्याचा सरसेनापती अशा रितीने मृत्यूला कवटाळतो तेव्हा सैन्यात बेबंदशाही माजण्याची शक्यता असते. राजा, प्रजा, राज्य आणि सैन्य यांचे खच्चीकरण होण्याची शक्यताही असते. २४ फेब्रुवारी १६७४ ला प्रतापरावांना वीरमरण आले आणि १६ जूनला राजांना राज्याभिषेक झाला. शिवराज्याभिषेक जवळ आला असता सरसेनापतीचा मृत्यू होणे ही घटना राज्यस्थापनेसाठी नक्कीच पूरक नसावी. निश्चलपुरी महाराजांनी अपशकुन म्हणून प्रतापरावांच्या मृत्यूचे कारण दाखवल्याची घटनाही वाचनात येते.

उतावळा, भावनाप्रधान स्वभाव आणि दूरदृष्टीचा अभाव ही कारणे राज्याचा सरसेनापती हिरावून घेण्यास कारणीभूत ठरली. इतके सर्व असूनही, प्रतापरावांच्या अतुलनीय धाडसाचे कोठेतरी कौतुक करावेसे वाटते. गैरजबाबदार कृत्य हातातून घडले तरी त्यांची स्वामीनिष्ठा वाखाणण्याजोगी होती. खुद्द महाराजांना त्याविषयी शंका असावी असे वाटत नाही. आपल्या जिवाचा, घरादाराचा, कुटुंबाचा विचार न करता केवळ स्वाभिमानाला ठेच लागली म्हणून स्वामीनिष्ठेपायी आपला जीव ओतून टाकणाऱ्या या वीरांच्या धमन्यांतील रक्तात असा कोणता गुण असावा की कोणताही इतर विचार न करता त्यांनी बहलोलखानाच्या सैन्यावर चालून जाण्याचा निर्णय घेतला; यामागील नेमकी मानसिकता समजून घेणे कठिण वाटते.

तरीही, नेसरीच्या खिंडीला पावनखिंडीचे महत्त्व नाही याचे कारण प्राणार्पण कोणी, कधी आणि नेमके कशासाठी केले याला इतिहासात महत्त्व आहे. बाजीप्रभूंचे प्राणार्पण आणि प्रतापरावांचे प्राणार्पण यांत फरक दिसून येतो. युद्धात बरेचदा हार-जीत यांच्यापेक्षाही मागाहून होणारे परिणाम महत्त्वाचे ठरतात. बाजीप्रभूंचे बलिदान महाराजांना सुखरूप ठेवण्याकामी आले. बहुधा, मूठभर सैनिकांसह बाजीप्रभू मागे राहिले तेव्हाच त्यांचा मृत्यू अटळ आहे हे सर्वांना माहित असावे. प्रतापरावांच्या बाबत तसे होत नाही. कुसुमाग्रजांच्या अजरामर कवितेने मात्र प्रतापरावांच्या प्राणार्पणाचे उदात्तीकरण झाले. या कथेसारखी भासणारी पाश्चात्य इतिहासातील एक प्रचलित कथा पुढे देता येईल. ती म्हणजे थर्मापलैयच्या लढाईची.

प्राचीन ग्रीकमधील अथेन्स आणि स्पार्टा ही दोन प्रसिद्ध शहर-राज्ये गणली जातात. अथेन्स आणि स्पार्टा एकमेकांपासून फार लांब नाहीत परंतु या दोन्ही राज्यांचे नीतिनियम, कायदे भिन्न होते. अथेन्स हे समुद्राजवळ असल्याने समुद्र व्यापारात हे राज्य अग्रेसर होते. व्यापाराच्या निमित्ताने अनेकविध संस्कृतींशी आलेल्या संबंधातून अथेन्सवासीयांचा सामाजिक, राजकीय दृष्टीकोण पुरोगामी होता. या उलट, स्पार्टा हे ग्रीक प्रदेशात आतवर वसलेले शहर-राज्य. सर्व बाजूंनी जमिनीने वेढलेले. शत्रूराज्यांमुळे सतत सावध असलेले आणि त्यामुळे सांस्कृतिक बाबींमध्ये संकुचित राहिलेले. स्पार्टाचे कायदे आणि नीतिनियम हे अथेन्सपेक्षा क्रूर होते. केवळ सुदृढ मुलांना येथे वाचवले जाई. अशक्त आणि अपंग बालकांना मारले जाई. लष्करी प्रशिक्षण सक्तीचे होते. दोन्ही शहरांत गुलामगिरीची प्रथा अस्तित्वात होती. यापैकी, स्पार्टातील गुलामांना हेलॉट असे संबोधले जाई. इतर राज्यांतील गुलामांपेक्षा हेलॉटांना थोड्या अधिक सवलती होत्या. त्यांना जमीन कसता येई पण इतर नागरिकांपेक्षा अधिक शेतसारा भरावा लागे. स्पार्टाच्या नागरिकांकडून हेलॉटचा मृत्यू हा दखलपात्र गुन्हा नसे. प्रामुख्याने हेलॉट हे कामगार किंवा कलाकार असत. सैन्यातही त्यांची भरणा होई. आपले स्वातंत्र्य त्यांना विकत घेण्याची मुभा होती.

अथेन्स आणि स्पार्टाप्रमाणेच ग्रीसमध्ये इतर अनेक लहान-मोठी राज्ये होती. ग्रीसच्या जवळचे प्रबळ राष्ट्र पर्शियाचे. पर्शियाचा सम्राट झेरेक्सिस याने इ.स.पूर्व ४८३ पासून सैन्याची मोठी जमवाजमव केली आणि इ.स.पूर्व. ४८० मध्ये ग्रीसवर भूमार्गे आणि समुद्रमार्गे लाखोंच्या सैन्यानिशी हल्ला चढवला. झेरेक्सिसने हल्ल्याची वेळ ऑलिंपिक्सचे खेळ आणि कार्निया या ग्रीक सणाच्या सुमारास ठरवली होती. याचे कारण या काळात ग्रीक शस्त्रे उचलत नसत. कार्नियाच्या दिवसांत शस्त्र उचलणे दैवी कोपास कारण होऊ शकते अशी प्रचलित श्रद्धाही होती. ग्रीकांना झेरेक्सिसच्या स्वारीचा सुगावा लागताच त्यांनी आपापसांतील वैर बाजूला ठेवून एकत्रित होऊन लढायचे ठरवले. त्यानुसार समुद्रमार्गे येणारा पर्शियन सैन्याचा ताफा रोखण्यास ग्रीक सेना आर्टेमिसिअमच्या सामुद्रधुनीत एकत्रित झाल्या. स्पार्टावर या काळात लिओनायडस या राजाचे राज्य होते. त्याची सेनाही मित्र ग्रीक सेनेत सहभागी होती. असे म्हणतात की स्वारीपूर्वी लिओनायडस डेल्फायच्या पुजारीणीचा सल्ला घेण्यास गेला असता तिने त्याला भविष्य सांगितले होते की "पर्शियन युद्धात एकतर स्पार्टाचा विनाश होईल आणि तसे न होता राज्य वाचले तर राजाचा विनाश नक्की होईल. "


झेरेक्सिसचे खरे शत्रू होते अथेन्स आणि स्पार्टा. अथेन्सवर स्वारी करायची झाली तर त्याच्या भूमार्गावरील सैन्याला दक्षिणेकडे अथेन्स गाठण्यासाठी थर्मापलैची अरुंद वाट पार करून येणे क्रमप्राप्त होते. डोंगरातून जाणाऱ्या या अरुंद वाटेच्या एका बाजूस समुद्र होता तर दुसऱ्या बाजूस कपारी. ही वाट इतकी अरुंद होती की एकावेळेस एक रथ कसाबसा जाऊ शके. पर्शियन सैन्याला खिंडीत गाठण्यास यापेक्षा बरी जागा मिळाली नसती. सुमारे २ लाखांचे सैन्य घेऊन झेरेक्सिस येत होता. स्पार्टाचा राजा लिओनायडसच्या नेतृत्वाखाली पर्शियन सेनेवर हल्ला करण्याचे मित्र ग्रीक सेनेने ठरवले. परंतु स्पार्टाचे मुख्य सैन्य आर्टेमिसियमच्या सामुद्रधुनीत गुंतले होते. लिओनायडसने त्याचे ३०० शूर अंगरक्षक आणि स्पार्टातील दुय्यम सेना, ज्यांत हेलॉटसही सामील होते यांच्यासह थर्मापलैकडे कूच केले. वाटेत त्यांना इतर सैन्येही मिळत गेली परंतु त्यांची एकूण संख्या ५-७ हजारांच्या घरात होती.

पर्शियाच्या प्रचंड सेनेसमोर लिओनायडसच्या लहानशा सैन्याचा टिकाव लागणे अशक्य होते. तरीही तीन दिवस प्राणांची बाजी लढवत ग्रीक सैन्य लढले आणि त्यांनी पर्शियन सेनेला सळो की पळो करून सोडले. तिसऱ्या दिवशी फितुरी होऊन पर्शियन सैन्याला डोंगरातून ग्रीक सेनेला गाठण्याचा दुसरा मार्ग दाखवला गेला आणि ग्रीक सेना पुढून आणि मागून पर्शियन सेनेच्या तावडीत सापडली. लिओनायडसला आपला पराभव दिसू लागल्यावर त्याने इतर ग्रीक राज्यांच्या सेनेला परतायचा हुकूम दिला. त्याच्या हुकुमानुसार इतर ग्रीक सेना माघारी फिरली. लिओनायडस स्वत: मात्र त्याच्या तीनशे अंगरक्षकांसह पर्शियन सैन्याला तोंड देण्यास मागे राहिला. यानंतरची कहाणी लिओनायडसच्या आणि त्याच्या तीनशे वीरांच्या अतुलनीय कामगिरीची आहे.

पहाटे देवतांना अर्ध्य वाहून लिओनायडस आणि त्याचे तीनशे वीर लाखोंच्या पर्शियन सैन्याला सरळ सामोरे गेले. वाटेत येणाऱ्या एकेकाला कापून काढत, प्रत्येक वीर त्याच्या हातातील भाल्याचे तुकडे होईपर्यंत लढला. भाल्यांचे झालेले तुकडे घेऊनही ते पर्शियन सैन्यावर वार करत राहिले. लढाईत लिओनायडसचा मृत्यू झाला हे कळून आले तरी ते ३०० वीर मागे फिरले नाहीत. त्याच्या मृत शरीराला तुडवत लढाई सुरूच राहीली. शेवटी पर्शियन सैन्याने बाणांचा वर्षाव करून सर्वांना कंठस्नान घातले. एकही वीर मागे उरला नाही. संतप्त झेरेक्सिसने लिओनायडसच्या मृत शरीराचे मुंडके कापून धड क्रूसावर चढवले आणि विजय साजरा केला. या लढाईनंतर आर्टेमिसियमलाही ग्रीकांना प्रचंड नुकसान सोसावे लागले आणि त्यांनी माघार घेतली.

येथून पर्शियन सेना अथेन्सवर चालून गेली परंतु लिओनायडसच्या तीनशे वीरांनी पर्शियन सेनेचा मार्ग आठवड्याभरापेक्षा जास्त रोखून धरल्याने अथेन्सवासियांना शहर रिकामे करण्याची संधी मिळाली. झेरेक्सिसने अथेन्सला आग लावून बेचिराख केले पण नगरवासीयांचे प्राण लिओनायडसच्या पराक्रमाने वाचले. लिओनायडसच्या पराक्रमामुळे नंतर झालेल्या सलामिस येथील युद्धात मित्र-ग्रीक सैन्य निकराने लढले आणि त्यांनी पर्शियन सेनेवर विजय मिळवला.

पाश्चात्य इतिहासात या कथेला फार मोठे महत्त्व आहे. या कथेवरून साहित्यात काव्य, चित्रपट यांची निर्मिती झाली आहे. “तीनशेंची लढाई" (battle of 300) या नावाने हे युद्ध अनेक वर्षे सर्वांना प्रेरणा देत आले आहे. इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातही या लढाईवर एक पाठ अवश्य दिसतो. प्रत्यक्षात २ लाखांच्या सेनेसमोर स्पार्टाच्या राजाने आपले प्राणार्पण करण्यात फार मोठे डावपेच दिसत नाहीत. या तीनशेंसह मागे राहिलेल्या सुमारे १००० हेलॉटांचा आणि थेस्पियन सैन्याचा उल्लेखही सहसा दिसत नाही. या लढाईत पर्शियन सैन्याचा मार्ग रोखून धरल्याने सलामिस येथे सैन्याची जमवाजमव करण्याची संधी मिळाली असाही गैरसमज अनेकांचा दिसतो. त्यात फारसे तथ्य नाही. स्पार्टाच्या राजाने अशाप्रकारे मागचा-पुढचा विचार न करता किंवा दुसरी युद्धनीती न आखता शत्रूवर सरळ चाल करणे कितपत शहाणपणाचे होते हे सांगता येत नाही. येथे या वीरांचे स्पार्टात मिळालेले खडतर प्रशिक्षण आड आले किंवा डेल्फायच्या भविष्यकर्तीवर असलेला अवास्तव विश्वास लिओनायडला असा निर्णय घेण्यास कारणीभूत ठरला असे सांगितले जाते. परंतु, लिओनायडसचे प्राणार्पण शत्रूसमोर माघार न घेता त्वेषाने लढण्यास अनेकांना पुढे प्रेरणादायी ठरले हे खरेच.

पावनखिंडीची लढाई, नेसरीची लढाई आणि थर्मापलैच्या लढाईत मला साम्य दिसल्याने आमचा त्यांचा इतिहास या सदरात या लेखाची भरती केली आहे.

पूरक माहिती: तीनशेंच्या लढाईवर ३०० नावाचा एक सुप्रसिद्ध परंतु बंडल चित्रपट मध्यंतरी येऊन गेला. चित्रपटातील पात्रांचे, विशेषतः झेरेक्सिसचे विपर्यस्त चित्रण उबगवाणे आहे. तरीही पूरक माहिती म्हणून चित्रपट पाहण्यासारखा आहे.

संदर्भः

द स्पार्टन्स - द वर्ल्ड ऑफ द वॉरिअर हिरोज ऑफ एन्शंट ग्रीक्स
डिसिजीव बॅटल्स - थर्मापलै - हिस्टरी चॅनेल
विकिवर लिओनायडस
प्रतापरावांवरील मटामधील लेख

याखेरीज वर्तमानपत्रांतील अनेक लेखांचा संदर्भ.

चित्रे:

सर्व चित्रे विकिपिडीयावरून

संदर्भ घरी राहिल्याने येथे दिलेले नाहीत पण मागाहून देता येतील. सध्या कोणतेही इतर ऐतिहासिक संदर्भ जवळ नसल्याने प्रतापरावांच्या कहाणीत काही चूक भूल दिसल्यास सुधारून द्यावी. धन्यवाद.

लेखनविषय: दुवे:

Comments

छान!!!

चांगला लेख. तपशीलात काही चूक आढळत नाहीये. 'प्राणार्पणा'संबंधीचे निरीक्षण बरोबर असले तरी प्रतापरावांच्या मृत्यूला किंचित कमी लेखल्यासारखे वाटले. फार नाही, किंचित. असो.

लेख छानच हे परत एकदा.

आणि एक... 'चार्ज ऑफ द लाईट ब्रिगेड' हे ही असेच एक प्रकरण. त्याची पण तुलना होऊ शकते. पण सगळ्याच बाबतीत नाही.

बिपिन कार्यकर्ते

:-)

'प्राणार्पणा'संबंधीचे निरीक्षण बरोबर असले तरी प्रतापरावांच्या मृत्यूला किंचित कमी लेखल्यासारखे वाटले. फार नाही, किंचित.

प्रतापरावांच्या मृत्यूला कमी न लेखण्याची काळजी मी माझ्यापरीने घेतली आहे. मला त्यांच्या मृत्यूला कमी लेखायचे नाही/ नव्हते, त्याच्या उदात्तीकरणाबद्दल लिहायचे होते. बिपीन, तू लेख पुन्हा एकदा वाचून बघ. प्रतापरावांबद्दल आपल्या मनात असणारा हळुवार कोपरा दुखावतो हे मी कबूल करेन पण त्याचे कारण त्यांच्या मृत्यूचे आपल्या मनात ठसलेले उदात्तीकरण आहे असेच मला वाटते.

प्रतिसाद

काढला आहे

लेख आवडला

प्रियाली, लेख आवडला. मध्यंतरी ऐतिहासिक पटांची एक डिव्हीडी आणली. त्यात ३०० चित्रपट आहे. तो अद्याप पाहिलेला नव्हता.. तो कशावर असावा हे कुतूहल होतेच, पण या लेखात पार्श्वभूमीच स्पष्ट करून सांगितल्याने आता तो समजून घेऊन पहाता येईल.
(भोचक)
रविवार पेठ नि कुठेही भेट !

अरे वा, मस्त लेख !

लिओनायडस आणि त्यांच्या तीनशे साथीदारांबद्दलचा इतिहासाची माहिती मस्तच.
प्रतापराव आणि लिओनायडस यांच्या घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी वाचतांना
इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते असे म्हणतात, त्याची आठवण झाली.
माहितीपूर्ण लेखाबद्दल धन्यु....!

-दिलीप बिरुटे

इतिहासातील वेडे वीर

इतिहासातील "वेड्या वीरां"चे दोन प्रसंग वाचायला आवडले. दोन्ही प्रसंगांबद्दल सविस्तर पहिल्यांदाच वाचतो आहे.

प्रतिसादांतला चार्ज ऑफ द लाईट ब्रिगेडचा उल्लेखही त्याच विचार-धाग्यात आहे.

(झेरेक्सिस ऐवजी आपल्या जवळचे "खशायर" हे पारशी नाव मराठी लेखनात वापरावे काय?)

खशायर शहा

झेरेक्सिस ऐवजी खशायर शहा असे वापरावे असे माझ्याही मनात आले होते पण पक्का निर्णय न घेऊ शकल्याने झेरेक्सिसच कायम ठेवले. :-)

रम्य

युद्धाच्या कथा रम्य असतात*. लेखन रंजक आहे, आणि त्यातून शिकण्यासारखेही आहे.
त्याकाळातील पर्शियन आणि ग्रीकांची युद्धे हल्लीच्या इराणी आणि ग्रीकांमध्येही भांडणे लावणारी असतात (हेही एक आपल्या/त्यांच्या इतिहासातले साम्य) - हे माझ्या परिचयातील अशा दोन व्यक्तींवरून.

(*मग ते आंतरजालावरील असो का खरोखरीचे! )

प्रतापराव

प्रतापराव गुजरांनी जे केले ते त्यांच्या स्वभावाला साजेसे केले. माझ्या माहितीप्रमाणे प्रतापरावांनी मिर्झाराजा जयसिंगाच्या छावणीवरही हल्ला केला होता. तेव्हा जयसिंगाने त्यांना घोडा बक्षिस देऊन परत पाठवले होते.

काही लोक याला उतावळे म्हणतील अविवेकी म्हणतील. आपल्याला इतिहासातलं तेवढंच माहित असतं जेवढं पत्रं आणि शिलालेखांतून कळतं. प्रतापरावांच्या स्वभावाची शिवाजीराजांना पूर्ण जाण असताना त्यांनी प्रतापरावांना सरनोबत केलं. त्यातच हे स्पष्ट होतं की त्यांच्या अविवेकीपणा पेक्षाही कितीतरी उपयुक्त गुण त्यांच्या अंगी असणार यात शंका नाही.

अभिजित यादव
ता. कर्‍हाड जि. सातारा

ह्म्म्म्

प्रतापरावांच्या स्वभावाची शिवाजीराजांना पूर्ण जाण असताना त्यांनी प्रतापरावांना सरनोबत केलं.

तु म्हणतोस त्या प्रमाणे

आपल्याला इतिहासातलं तेवढंच माहित असतं जेवढं पत्रं आणि शिलालेखांतून कळतं.

इतिहास कशाला हवा त्याला? साम दाम दंड भेदाने जर इतिहस लिहिला गेला तर भविष्यासाठी तोच खरा इतिहास ठरतो. सध्याचे अहवाल वगैरे बघुन तेच दिसते. महाराजांकडे दुसरा पर्याय नसेल अथवा प्रतापरावांना सरनोबत न केल्यास त्यांनी साथ सोडण्याची भीती असेल तर? हे पत्रांमध्ये आणि शिलालेखांमध्ये नाही म्हणून आपण बोलत नाही इतकेच. अनेकदा अतिआत्मविश्वासात अथवा धन्याच्या मर्जीसाठी धाडस केले जाते. पण त्या कृत्याचे दुरगामी परिणाम कळत नसतील तर तो फारसा चांगला नेता/कार्यकर्ता आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

बाकी लेख चांगला आहे.


नेताजी पालकर

अभिजीत,

महाराजांनी नेताजी पालकरांनाही सरनौबत केले होते. त्यांच्या विश्वासाचे नेताजींनी काय केले हे वेगळे सांगायला नको. मला वाटते की स्वराज्य स्थापनेसाठी महाराजांना मिशांना पीळ देत सल्लामसलती करणारी म्हातारी खोडे नको होती. नवीन सळसळणारे रक्त हवे होते. ते त्यांना प्रतापरावात मिळाले परंतु म्हणून हुद्दे सांभाळताना अविवेक आणि उतावळेपणा कामाचा नसतो.

प्रतापरावांकडे उपयुक्त गुण अनेक असतीलच परंतु, यशाचे धनी अनेक असतात. अपयशाचा एकच. जोपर्यंत एखाद्याच्या गुणाने यश चालून येते तोपर्यंत त्याच्या चुकांकडे दुर्लक्ष केले जाते. परंतु, अपयश मिळाल्यावर एक दुर्गुण बोट दाखवण्यास पुरेसा असतो. सेनापती या हुद्द्यावरील मनुष्याने आपल्या कृत्याचे दूरगामी परिणाम पाहणे गरजेचे होते. ते प्रतापरावांनी केलेले नाही.

प्रतापराव

सहमत आहे...

मला एवढंच म्हणायचं आहे की त्यांच्या त्या दुर्गुणाचं फळ त्यांना केव्ह ना केव्हा तरी मिळणारच होतं. आणि ते मिळालं. एखाद्याच्या निव्व़ळ दुर्गुणाकडे बोट दाखवणे कितपत योग्य आहे.

असो..बरंच लिहून पुन्हा खोडून टाकलं. कारण पुन्हा तेच..इतिहासातील मोठ्या घटनांचे बारीक तपशील आपल्या माहीत असणं अशक्य आहे. फॉर दॅट मॅटर..कुणालाही.

अभिजित यादव
ता. कर्‍हाड जि. सातारा

बोट दाखवणे

एखाद्याच्या निव्व़ळ दुर्गुणाकडे बोट दाखवणे कितपत योग्य आहे.

ही जगाची रीत आहे. एक चूक वरिष्ठांची मर्जी खप्पा करण्यास पुरेशी असते कारण त्या चुकीने किती नुकसान झाले हे महत्त्वाचे ठरते. येथे विनायकांनी एक माहितीपूर्ण प्रतिसाद दिला होता. तो त्यांनी नंतर काढला. (त्यांची मर्जी) परंतु त्यानुसार पठाण सरदारांवर महाराजांचा अधिक राग होता. अशावेळेस जर प्रतापराव दुसर्‍यांदा आततायीपणा करून किंवा लढाई हरून परत आले असते तर कदाचित महाराजांनी त्याचे शासनही प्रतापरावांना देणे शक्य होते. (नेताजी परत आल्यावर त्यांना मिळालेली वागणूक प्रेमाची नव्हती असे आठवते.)

अवांतरः

१. चूक नेताजी पालकरांकडूनही झाली. अन्यथा, त्यांना प्रतिशिवाजी म्हणून ओळखले जाई. महाराजांनी कुमक घेऊन वेळेवर हजर रहा असे सांगितले असतानाही नेताजी वेळेवर पोहोचले नाहीत. त्याचे पर्यवसान, सुमारे १००० मावळ्यांच्या मृत्यूत झाले. पन्हाळगड ताब्यात आला नाहीच. योजना फसली. पुढे सात-आठ वर्षे पन्हाळा मिळाला नाही. सैन्यात शिस्त महत्त्वाची असते. या एका चुकीने महाराजांनी नेताजींना सेनापतीपदावरून बडतर्फ केले. मोक्याच्या ठिकाणी एक चूक किंवा एखादा दुर्गुण बोट दाखवण्यास पुरेसा ठरतो.

२. आग्र्याच्या अटकेत असताना महाराजांच्या समवेत मूठभर माणसे होती. त्यांनी फुलादखान [किंवा जे काही पहारेदारांच्या सरदाराचे नाव होते ते] आणि त्याच्या शिपायंवर वेडात चालून जाणे योग्य ठरले असते का? इतक्या पेचप्रसंगातही महाराजांच्या कल्पकतेचे, समयसूचकतेचे आणि जबाबदारीचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे.

एक्सक्युज मी..

प्रतापरावांचा तो दुर्गुण होता की, हातून घडलेली चुक होती ?

माझं मत त्यांच्याकडून घडलेली ती चूक होती.

-दिलीप बिरुटे

किती वेळा चुका?

उतावळेपणा, आततायीपणा, दूरदृष्टीचा अभाव, अविवेक या कोणत्या भाषिक संदर्भात चुका ठरतात? हे सर्व गुण आहेत किंवा दुर्गुण.

या प्रसंगात एकदा प्रतापराव चुकले असते तर त्याला चूक म्हणता आले असते पण ते दोनदा चुकले. वारंवार चुका घडतात तेव्हा त्या चुका न मानता गुन्हे मानले जातात.

अवांतराबद्दल क्षमस्व..!

बहलोलखानला सोडलेली एक चूक माहिती आहे. दुसरी कोणती ?

-दिलीप बिरुटे

वाचा लेख पुन्हा एकदा :-)

महाराज कुमक पाठवत होते. यावेळेस बहलोल गर्दीस मिळवा असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते. ती येईपर्यंत सरसेनापती प्रतापरावांना धीर नव्हता. ते आत्मघात करून बसले. ही दुसरी चूक.

धन्यवाद...!

'बहलोलला सोडणे ते त्याच्यावर वेडेपणाचा हल्ला करणे' इथपर्यंत मला एकच चूक वाटते. हे सोडून त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अशा चुका अनेकदा केल्या असतील तर तो दुर्गुण ! ही झाली ती चूक असे म्हणायचे होते. असो, माहितीबद्दल धन्यु. [तरी लेख पुन्हा वाचतो.:) ]

'' तुम्ही लष्कर घेऊन जाऊन बहलोलखान याशी गाठ घालून बुडवून फत्ते करणे, नाही तर तोंड न दाखविणे''
स्वाभिमानी प्रतापरावांना महाराजांचे बोल लागले म्हणून त्याने वेडेपणा केला असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

चूक किंवा दुर्गुण

चूक किंवा दुर्गुण एकदा घडली का दोनदा किंवा एक का दोन. हे तुमच्या-आमच्या मानण्यापेक्षा महाराजांनी त्याला कसे मानले असते हे महत्त्वाचे आहे. (माझ्यामते दोन वेगळ्या घटना आहेत आणि दोन वेगळ्या चुका आहेत.) पहिली चूक झाल्यावर महाराजांनी चूक झाली जाऊ दे असे म्हटलेले नाही. उलट तुम्ही सेनापतीपदाला जागला नाहीत अशी प्रतापरावांची निर्भर्त्सना केली आहे. यावरून सेनापती म्हणून महाराजांच्या प्रतापरावांकडून ठोस अपेक्षा होत्या असे दिसते. नेताजींच्या उदाहरणावरूनही त्यांनी प्रतापरावांची चूक ही केवळ चूक मानून सोडून दिले असते असे वाटत नाही. विशेषतः, राज्याभिषेक जवळ आला आहे. स्वतःला राजा म्हणून मान्यता द्यायची आहे. आपण कुडमुडे छापे घालणारे आणि गनिमी काव्याने लढणारे शिलेदार नसून राजासारखे समोरासमोर लढण्यास तय्यार आहोत अशी परिस्थिती असताना सेनापतींनी हे कृत्य करणे नक्कीच शोभादायक नाही.

अवांतरः मी लेखात दुर्गुण असा शब्द वापरलेला नाही. अभिजीतच्या प्रतिसादावरून गुणांच्या विरुद्धार्थी दुर्गुण म्हणून तो तेथे आलेला आहे. तेव्हा चूक का दुर्गुण याची शहानिशा करत राहण्यात फारसा इंटरेष्ट नसल्याने यापेक्षा अधिक तिरके प्रतिसाद देणे थांबवत आहे. :-) अधिक माहिती देणे मात्र आवडेल. त्यानिमित्ताने माझी उजळणी होत आहे. :-)

लेख आवडला.

प्रियाली, लेख आवडला.
अप्रतिम ............ मला हे माहितच नव्हते . तुमचे आभार ....... आणखी काही मराठ्यांच्या युद्धनीति बद्दल लिहिले तर बर चांगल होइल ........आणि लिओनयदस बद्दल तरी काय बोलावे ...... अप्रतिम

३००

ह चित्रपट् नुकताच पाहिला, तुम्ही केलेले वर्णन बरोबर आहे पण् एक गोश्ट राहून् गेली असे वाटते.
लिओनायडने शेवटची लढाई करताना मरण् येईल् हे समजून आपला विश्वासू सैनीक परत पाठवला जेणेकरून तो हे ३०० लोक कसे लढले ते सर्वांना सांगेल... आणि ते ऐकून् तरी स्पार्टा युध्धाला तयार होईल... आणि तसे झाले (असे चित्रपटात् दाखवले आहे) त्यावरून् त्याने केलेली लढाई हि व्यर्थ् गेली किंवा भावनेच्या भरात् केली होती असे वाटत् नाही....

मला तरी हा चित्रपट आवडला ... स्पेशल इफेक्ट्स् जबरदस्त आहेत् !!!

धन्यवाद

लिओनायडने शेवटची लढाई करताना मरण् येईल् हे समजून आपला विश्वासू सैनीक परत पाठवला जेणेकरून तो हे ३०० लोक कसे लढले ते सर्वांना सांगेल... आणि ते ऐकून् तरी स्पार्टा युध्धाला तयार होईल... आणि तसे झाले

मला मूळ ऐतिहासिक संदर्भात असे आढळले नाही परंतु लिओनायडसने जे सैनिक माघारी पाठवले (ते स्पार्टाचे नव्हते) त्यांनी स्पार्टात जाऊन ही कहाणी इतरांना सांगितली असावीच. लिओनायडसच्या कहाणीने इतर राष्ट्रेही प्रेरित झाली आणि त्यांनी पुढील युद्धात निकराने लढाई केली हे सत्यच आहे. लिओनायडसची लढाई व्यर्थ गेली असे म्हणता येत नाही कारण त्यामुळे अनेक अथेन्सवासीयांचे प्राण वाचले परंतु राजाने अशाप्रकारे आपला जीव पणास लावावा का? असा प्रश्न मनात येतो. असो.

मला तरी हा चित्रपट आवडला ... स्पेशल इफेक्ट्स् जबरदस्त आहेत् !!!

मान्य आहे. चित्रपट म्हणूनच चाललाही होता. मलाही पुन्हा बघायला आवडतो परंतु पर्शियन सैन्याचे विपर्यस्त वर्णन का केले आहे हे कळत नाही. बहुधा, हॉलीवूड स्टाईल असावी.

 
^ वर