इंडोनेशियन भाषेवर असलेली गीर्वाणवाणीची (संस्कृतची) अभिमानास्पद छाप

इंडोनेशियन भाषेवर असलेली गीर्वाणवाणीची (संस्कृतची) अभिमानास्पद छाप
मी जेंव्हा इंडोनेशियाला आलो तेंव्हां येथील एकंदरीत संस्कृतीवरील हिंदु धर्माची छाप व यांच्या भाषेतली (या भाषेला Bahasa Indonesia म्हणतात. इथेही Bahasa हा शब्द 'भाषा'वरूनच आला आहे.) संस्कृत भाषेतील शब्दांची रेलचेल पाहून थक्क झालो. आपल्या पूर्वजांनी प्रवासाच्या आजच्यासारख्या सोयी नसतानाही इतक्या दूर प्रवास करून इथे प्रथम बुद्ध धर्मावर (श्रीविजय) आधारित व त्यानंतर हिंदु धर्मावर (मोजोपाहित) आधारित साम्राज्ये स्थापली व पुढे इथल्या बहुसंख्य लोकांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारल्यानंतरही हिंदु धर्माची छाप आजही इथे-विशेषत: मध्य व पूर्व जावा भागात-दिसून येते. आजही इथले मुस्लिम लोक रामायण-महाभारतावर आधारित नाटके, एकांकिका सादर करतात. आजही आपल्याला विष्णु (Wisnu) हे नाव असलेले मुस्लिम लोक भेटतात. घटोत्कच (गटोट) तर एकदम लोकप्रिय! अर्जुन, भीम (Bima), धर्म (Dharma), लक्ष्मण (इथे या शब्दाला एक नावाव्यतिरिक्त एक आणखीही अर्थ आहे, तो म्हणजे दर्यासारंग-Admiral!), सीता इथे सिंता म्हणून वावरते, श्री (Sri) हे नाव आजही तुफान लोकप्रिय आहे व ५-१० टक्के मुलींचे नाव 'श्री' असते.
आता इंडोनेशियन भाषेतील संस्कृत शब्दांकडे वळू या. असे मी वाचले आहे कीं इंडोनेशियन भाषेने जवळ-जवळ २० टक्के शब्द संस्कृत भाषेतून घेतले आहेत'
आता खाली मी मला आतापर्यंत वापरून माहित झालेले शब्द दिले आहेत. वापरायला/शोधायला सोपे जावे म्हणून त्यांची मुळाक्षरांनुसार (alphabetical order) रचना केले आहेत. यापुढे आणखी शब्द आठवतील तसे वेळो=वेळी घालेन व ते ठळक अक्षरात असतील.
ही माहिती इथल्या वाचकांना आवडेल अशी आशा आहे.
Acar (आचार): लोणचे
Angkasa अंकासा: अवकाश [Outer space]
Anugerah, Nugraha (अनुगरा, नुग्राहा): अनुग्रह
Arjuna (अर्जुना): अर्जुन, महाभारतातील नांव
Arti (आर्ती): अर्थ या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ तोच आहे meaning (आपा अर्तिन्या? म्हणजे What does it mean?)
Aryaduta (आर्यादूता) खाली ’Duta’ पहा. या नावाचे हॉटेल जकार्तात आहे.
Atau (आताउ): अथवा
Bagi (बागी) भागणे
Bahagia (बहागिया): 'भाग्य'वरून आलेला शब्द. पण अर्थ आहे "आनंदी"!
Bahagiawan-भाग्यवान
Bahasa (बाहासा): भाषा
Bahaya (बाहाया): 'भय'वरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ तोच! भय, धोका!
Bahayangkara (बायांकारा): भयंकर या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र आहे पोलिस. आहे ना सार्थ शब्द?
Bahu (बाहू): बाहूवरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र खांदा!
Bangsa (बांग्सा): हा शब्द वंश या शब्दावरून आला असावा. अर्थ आहे "nation, people, race"! पण खाली दिलेले negara व negeri हे शब्दही पहा
Bapak (बापा): शेवटच्या 'क'चा उच्चार करत नाहींत. बाप, वडील पण जास्त करून वडिलांसाठी आया (ayah) हा शब्द वापरला जातो. bapak जास्त करून आदरार्थी "श्रीयुत" म्हणून वापरतात.
Barat (बारात): भारत या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ आहे पश्चिम.
Basmi: (बास्मी) नायनाट करणे (उंदीर, डांस वगैरे), एकाद्या रोगाचे निर्मूलन करणे, एकादी गोष्ट जाळून भस्म करणे ’भस्म’वरून आलेला शब्द
Biaya (बिआया/बियाया): व्यय खर्च cost
Bijaksana: (बिजाक्साना) Wise, farsighted, prudent, tactful, discreet kebijaksanaaan=कबिजक्सनाआन= wisdom, prudence
Biji: (बिजी) Seed बीज, अंडाशय
Biksu (बिक्सू), Biksuni (बिक्सूनी): भिक्षू, बौद्ध भिक्षू, बौद्ध भिक्षीण (कीं भिक्षुईण, nun)
Bima (बीमा): महाभारतातील नांव. डॉ. वर्तक यांनी लिहिलेले भीम हा अतिशय बांधेसूद व चपळ पुरुष होता असे प्रतिपादन करणारे एक पुस्तक माझ्या वाचनात आलेले असले तरी आपल्या डोळ्यासमोर भीमाची प्रतिमा जरी एक स्थूल पुरुषाची असते. इंडोनेशियात मात्र तो एक चपळ पुरुष मानला जातो व इथल्या डेक्कन क्वीनला Bima Express म्हणतात.
Bisa: (बिसा) Poison (It also means 'can'; saya bisa lihat: I can see)
Buana (बुआना): 'भुवन'वरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ घर नव्हे पण जग, त्रिभुवन!
Budi (बुदी): बुद्धी या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र "विचार" असा आहे! पण बुदीमान म्हणजे मात्र बुद्धीवान (wise, prudent, sensible).
Bupati (बूपाती): "भूपती"वरून आलेला शब्द. अर्थ आहे जिल्हाधिकारी, District collector
Busana: (बुसाना): 'भूषण'वरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ आहे कपडे, दागिने
Candra (चांद्रा): चंद्र. खूप पुरुषांचे नाव Candra/Condro असते.
Candrasangkala (चांद्रासांगकाला) Lunar calendar सांग हा शब्द आदरार्थी वापरतात. उदा. "सांग द्विवर्ना" हा शब्द दुरंगी राष्ट्रध्वजासाठी वापरतात.
Catur: (चातुर): चतुर? अर्थ आहे ’बुद्धिबळ’
Cempaka: (चंपका): चाफा
Cenderamata: चंदरामाता Souvenir (शब्दशः अर्थ चंद्राचे नेत्र!)
Cenderawasih: (चंदरावासी) Bird of paradise
Cerita (चरिता): 'चरित्र'वरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थही तोच आहे. story, narrative, account of an event.
Cinta (चिंता): चिंता या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र प्रेम असा आहे. चिंता सायांग म्हणजे love and affection.
Cita (चिता): feelings
Citra (चित्रा): चित्र, image
Dada: (डाडा): बहुदा ’धड’ या शब्दावरून आला असावा. अर्थ आहे "छाती"
Desa: (देसा): आलाय देश या शब्दावरून, पण अर्थ खेडे!
Deva: (देवा) देव
Dharma (धार्मा): महाभारतातील नांव (शिवाय duty, obligation, service, good deed पुण्य but not exactly religion)
Dhupa: (धूपा): धूप म्हणजे अगरबत्ती!
Dosa (दोसा ): ’दोष’ वरून आलेला शब्द, पण बहासा इंडोनेशियात अर्थ आहे ’पाप-sin'
Duka: (दुका): दु:ख
Dukacita (दुकाचिता): दु:खचित्त profound sorrow
Duta: (दूता): दूत, राजदूत, ambassador = दूता बसार (मोठा दूत). Kedutaan (कदूताआन) म्हणजे Embassy
Dwi: (द्वी): द्वी. द्वीवार्ना म्हणजे इंडोनेशियाचा लाल-पांढरा द्विरंगी झेंडा (सांग द्वीवार्ना).
Gada: (गादा) गदा
Gajah: (गाजा): गज, हत्ती
Gapura: (गापूरा): गोपूर
Garuda (गारुडा): गरुड. गंमत म्हणजे भारताला आपल्या अधिकृत एअरलाईनचे नाव "गरुड" असे ठेवायची हिंमत झाली नाहीं, पण इंडोनेशियाच्या अधिकृत एअरलाईनचे नाव आहे Garuda Indonesian Airways!
Guna (गुना): गुण, उपयोग (आपा गुना न्या=त्याचा काय उपयोग?), गुनावान हे नाव 'तुफान' लोकप्रिय आहे!
Guru: (गुरू) तोच अर्थ!
Gatot गटोट: घटोत्कच. महाभारतातील तुफान लोकप्रिय नांव
Indra: (इंद्रा) इंद्र (हे नावही खूप लोकप्रिय आहे)
Isteri: (इस्तरी): स्त्रीवरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ आहे पत्नी. स्त्रीला "परंपुआन (perempuan)" असा वेगळा शब्द आहे. puan (पुआन) म्हणजे "बाईसाहेब" असा आदरार्थी शब्द
Jaya (जाया): अर्थ आहे ’की जय’! "इंडोनेशिया जाया" म्हणजे "इंडोनेशियाकी जय"! १५२७ साली पोर्तुगिजांचा पराभव करून त्यांना त्यांच्या आरमारासह "कलापा सुंडा" या बंदरामार्फत हाकलून दिल्यानंतर आमच्या शहराचे "जयाकार्ता" असे पुनर्नामकरण करण्यात आले त्याचा अपभ्रंश होऊन त्याचे जकार्ता झाले.
Jelma: (जल्मा) Incarnation/जन्म, creation, transformation, assume a form
Jelamber: (जलांबर)
Jiwa (जीवा): जीव या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र आत्मा किंवा लोकसंख्या "बरापा जीवा" म्हणजे किती (सजीव) लोक!
Kaca: (काचा): कांच
Kala: (काला) Time, Era, Period
Kelahi (कलाही) भांडण. हा शब्द 'कलह' या संस्कृत शब्दावरून आलेला आहे.
Kalpataru (काल्पातारू): कल्पतरू, अर्थ तोच
Karena: (कारना) अर्थ 'कारण' मी उशीरा आलो Karena गाडी लेट आली.
Karunia (कारुनिया): कारुण्य या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र ’बक्षीस, भेटवस्तू’ असा खूप वेगळा आहे!
Karyawan/wati (कार्यावान.वाती): कार्यवान/वती, कामगार
Kepala: (कपाला) कपाळ, डोकं. एकाद्या खात्याचा प्रमुख असतो kepala bagian
Kirana (किराना) किरण
Kota: कोटा म्हणजे शहर (कोट हा संस्कृत शब्द आहे का?)
Kusuma: (कुसुमा): कुसुम, फूल
Laba: (लाबा) Profit, benefit, gain ’लाभ’वरून आलेला शब्द.
Laksamana (लाक्सामाना): लक्ष्मण पण दर्यासारंग (Admiral) या अर्थाने जास्त वापरतात.
Laksana (लाक्साना): लक्षण, पण अर्थ आहे जरासा तिरकस quality, characteristic, किंवा 'सारखा' (like, resembling)
Maha esa (महा एसा): हा शब्द बहुदा महेश वरून आलेला आहे. अर्थही सर्वश्रेष्ठ असाच आहे. साधारणपणे "अल्ला" (देव) ला तुहान यांग (जो) महा एसा म्हणतात.
Malas (मालास): Lazy, not inclined to do something 'आळस' वरून आला असावा!
Mega: (मेगा): मेघ, इंडोनेशियाच्या भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षेचं नांव आहे "मेगावाती सुकार्नोपुत्री"
Mentri: मंत्री
Mulia (मुलिया): मूल्य या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र आहे थोर, उच्च कुळातला nobleman थोडक्यात ’मौल्यवान’.
Nada: (नादा): Intonation, tone, note, pitch of sound/voice
Nadi (नाडी): नाडी, pulse, artery (पायजम्यातल्या नाडीला मात्र 'ताली-Tali' म्हणतात)
Nama: (नामा): तोच अर्थ
Negara (नगारा): देश तामू नगारा=शाही पाहुणा (state guest)
Negarawan (नगारावान): Statesman
Negeri (नगरी): country, land, village
Neraka (नराका): नरक
Paduka: पादुका पण अर्थ आहे Excellency. साधारणपणे ’श्रीपादुका’ (His Excellency)म्हणतात.
Panca (पांचा): पंच, पाच
Paramaisuri: (परामाईसुरी): त्रैलोक्यसुंदरी
Paripurna: पारिपुर्ना (अर्थ जवळ-जवळ तोचअ आहे. 'संपूर्ण'. पण विशेषकरून राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणाच्यावेळी जेंव्हा लोकसभा व राज्यसभा यांच्या एकत्र सत्राला (Joint session of the House) संबोधित करतात अशावेळी हा शब्द खासकरून वापरला जातो.
Pekaja: (पकाजा) Lotus ’पंकज’वरून आलेला शब्द
Pendeta: (पंडेता): पुरोहित, भटजी.
Perdana Menteri: (परदाना): प्रधानमंत्री
Peristiwa- (परिस्तीवा) incident, phenomenon , ’परिस्थिती’वरून आलेला शब्द!
Perkara: (परकारा) matter, Lawsuit 'प्रकार'वरून आलेला शब्द.
Pertama (परतामा): प्रथम अर्थ तोच. Pertama-tama (परतामातामा)-सर्वात आधी, at the outset.
Pidana: Criminal, punishment 'पीडा'वरून आलेला शब्द.
Prambanan: (प्रंबानान) परब्रह्म. या नावाचे हिंदू देव-देवतांचे प्रसिद्ध देऊळ जोगजकार्ताजवळ आहे.
Prasaran: (प्रासारान) Introductory 'प्रस्तावना'वरून आला असावा!
Prasarana: (प्रासाराना) Preparatory Work, infrastructure
Puasa (पुआसा): उपवास. रमजान महिन्याला "बुलान पुआसा" म्हणतात
Pucat (पुचाट): (अक्षरशः) भीतीमुळे वा आजारपणामुळे म्लानता आलेला, पांढराफटक पडलेला चेहरा!
Purbakala (पुर्बाकाला): पूर्वकाल अर्थ तोच.
Purna, पूर्ण झालेला Purnayudha म्हणजे सेवानिवृत्त सेनाधिकारी
Putra/i (पुत्रा-पुत्री): पुत्र-पुत्री. या शब्दांचा अर्थ राजपुत्र/राजकन्या असा होतो. म्हणून दुसर्‍यांच्या मुलांबद्दल चौकशी करताना हा शब्द आवर्जून वापरतात.
Rahasia (राहासिया): रहस्य, mystery किंवा confidential या दोन्ही अर्थाने वापरतात.
Rajah/Maharajah: अर्थ व उच्चार तोच
Raksasa (राक्सासा): राक्षस किंवा (आकाराने) प्रचंड
Rama: (रामा) राम (प्रभू रामचंद्र)
Rasa (रासा): रस या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र -फक्त चवच नाहीं तर भावनासुद्धा-रासा सायांग-प्रेमभावना! "saya rasa" म्हणजे "I feel")
Rupa (रूपा): रूप या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र सौंदर्य नव्हे तर form, shape, sort, kind! सरूपा म्हणजे एकासारखा/खी. पण रूपावान म्हणजे सुंदर, पण सुंदारी हा शब्द फक्त स्त्रियांसाठी वापरतात जणू सुंदर पुरुष नसतातच. खरं तर इंडोनेशियात सुरेख दिसणारे पुरुष तूलनेने कमीच आहेत!
Rupiah (रुपिया): इंडोनेशियाचे चलनसुद्धा "रुपिया Rp." (not Rs)
Sahaja: (साहाजा) Simple, natural, on purpose 'सहज'वरून आलेला शब्द.
Samudera: (सामुदरा) Ocean, Sea,
Sangka (सांका): शंका, suspicion (Tersangka: suspect, Prasangka: Prejudice)
Santai: (सांताई) Relaxed 'शांत'वरून आलेला शब्द.
Sastra (सास्त्रा): शास्त्र, अर्थ आहे books, literature
Sastrawan/Sastrawati (सास्त्रावान/सास्त्रावाती): Man/woman of letters शास्त्रीजी किंवा शास्त्रीणबाई
Saudara/ri (सौदारा/री): 'सहोदर'वरून आलेला शब्द, पण अर्थ नातेवाईक. पण सौदारा सकांडुंग: एका गर्भाशयाचे म्हणजेच सख्खा भाऊ/बहीण (कांडुंग: गर्भाशय)
Sederhana: (सदरहाना) 'साधारण'वरून आलेला शब्द. Simple, plain, unpretentious या नावाची उडपी टाईपच्या हॉटेल्सची चेन आहे. ही हॉटेले 'साधारण'च असतात.
Sedia: (सडिया) तय्यार! Ready साधारणपणे भेळपुरी प्रकाराच्या खाण्याच्या गाड्यांवर हा शब्द हायला मिळतो. ’सध्या’वरून आलेला असणार
Segera (सगरा): शीघ्र अर्थ तोच
Sempurna (संपुर्ना): संपूर्ण, पूर्ण अर्थ तोच.
Sendi (संदी): सांधे, hinge.
Senggama (संगामा): संगम या शब्दावरून आलेला हा शब्द मात्र फक्त शरीरसंगमासाठी किंवा संभोग या अर्थानेच वापरतात.
Sentosa (संतोसा): संतोषवरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र आहे शांती, peaceful, tranquil. सिंगापूरचे संतोसा बेट कांहींनी पाहिले असेल!
Serapah (सरापा): श्राप, शाप (तोच अर्थ)
Serasi (सरासी): सराशी एका राशीचे. Harmonious, matching, compatible.
Setia (सतिया): सत्य पण अर्थ मात्र loyal. Setia kawan = निष्ठावान मित्र, setiabudi (सतियाबुदी, सत्यबुद्धी)=निष्ठायुक्त विचार असणारा! budi म्हणजे बुद्धी नसून "विचार".
Singga: (सिंगा) सिंह
Sinta (सिंता): (रामाची) सीता
Sisa (सीसा): शेष, शिल्लक),
Surakarta (सुराकार्ताSolo): जावा बेटाची सांस्कृतिक राजधानी सोलो या शहराचे नाव सुराकार्ता (देवांचे शहर) याचा अपभ्रंश आहे.
Sopan (सोपान): सोपान सज्जन, well-behaved, well-mannered.
Sri (or Seri): श्री. अर्थ आहे "राणीसाहेबा" असे संबोधन! (खाली पहा पादुका, स्रीपादुका) Honorific royal title, shining splendour. ५-१० टक्के मुलींचे नाव श्री असते.
Srikandi (स्रीकांडी): कदाचित् शिखंडीवरून आलेला असेल, कारण अर्जुनाची बायको व नायिका (heroine) असे दोन अर्थ आहेत.
Suami (सुआमी): स्वामी, नवरा,
Subroto (सुब्रोतो): सुव्रत. हे नांवही खूप लोकप्रिय आहे.
Suci, Buku Suci(सुची): शुची. कुराण या पवित्र ग्रंथाला "बुकु सुचि" (Holy book) म्हणतात.
Suka (सुका) सुख या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ सुख असा तर आहेच पण आवडणे असाही आहे. पण सुकाआन (sukaan) म्हणजे प्रिये, प्रियतमे असा आहे (sweetheart, darling)!
Surga (सुर्गा): स्वर्ग
Surgawi (सुर्गावी): स्वर्गीय
Surga dunia (सुर्गादुनिया): भूलोकीचा स्वर्ग
Susila/lo (सुसीला/लो): सुशील अर्थ तोच! ईडोनेशियाच्या सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षांचे नाव आहे सुसीलो बंबांग युधोयोनो,म्हणजे तीनातले दोन शब्द संस्कृत!
Sutra (सूत्रा): सूत्र, पण अर्थ आहे रेशीम (silk)
Suwarna (सुवार्ना): सुवर्ण, अर्थ तोच.
Tapa (तापा): तप, अर्थ तोच. (Bertapa=तपश्चर्या करणे)
Teruna, taruni (तरुना, तारुनी): तरुण-तरुणी, पण खास करून लष्करी 'कॅडेटस'साठी वापरत्तत. आपण जवान म्हणतो तसेच
Telaga (तलागा): तलाव (कदाचित तमिळ भाषेवरून)
Tembaga (तंबागा): तांबे
Tetapi/Tapi (ततापी/तापी): अर्थ तोच! तथापी, परंतू
Tirta: (तिर्ता) पाणी
Tirta Amerta: तिर्ता अमर्ता ('अमृत'वरून आलेला शब्द)
Tirta Kencana: (तिर्ता कंचाना) सुवर्णजल
Tri (त्री): त्रि. इथे चक्क त्रिसाक्ती-त्रिशक्ति नावाचे विद्यापीठ आहे व ९८ साली सुहार्तोसाहेबांना खाली उतरवायला इथल्या घटनाच कारणीभूत झाल्या.
Ujar (उजार): उच्चारणे (To state, to say)
Umpama (उंपामा): उपमा (उंपामान्या म्हणजे उदाहरणार्थ)
Upaya (उपाया): उपाय या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र प्रयत्न, साधने असा आहे. "याला काय उपाय (solution) असा नाहीं.
Usia (उसिया): आयुष्य या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ मात्र वय. tutup usiya म्हणजे आयुष्य बंद करणे म्हणजे मृत्यू.
Wahana: (वाहाना) Vehicle, Vehicle for conveying thoughts ('वाहन'वरून आलेला शब्द)
Wanita (वानिता): वनिता, स्त्री.
Warna (वार्ना): वर्ण, रंग. Pancawarna: पंचरंगी, पंचवर्णी
Wibava, Wibowo (विबावा, विबोवो): वैभववरून आलेला असावा, पण अर्थ मात्र Authority, power.
Wibisono (विबीसोनो): (बिभीषण इथल्या पुरुषांचे नाव असते)
Wicoksono (विचोक्सोनो): हेही इथल्या पुरुषांचे नाव असते.
Widya (विदिया): विद्या
Widyakarya (विदियाकार्या): विद्याकार्य, University-level work study
Widyawisata (विदियाविसाता): विद्याविसाता, Study tour
Wijaya, Widjaja, Widjojo (विजाया, विजोयो): विजय. बर्‍याचदा एकाद्या नावाचे शेपूट म्हणून येते. Wijojo Nitisastro (नीतिशास्त्र) was a very eminent economist of Indonesia. (इथले धनंजयराव गाडगीळ!)
Wira (वीरा): वीर. अर्थ तोच.
Wisnu: विष्णू. देवाचे नाव. या नावाची वयस्क मुस्लिम मंडळीही भेटतात.
Yudha (युधा): युद्ध, अर्थ तोच war. महाभारताला इथे "भारातायुधा" असेही म्हणतात. "पुर्नायुधा" म्हणजे निवृत्त सेनाधिकारी/सैनिक, veteran
Samudera (समुदरा): समुद्र!
उर्दू शब्दही खूप आहेत, कदाचित अरबी किंवा फारसी शब्दावरून आले असतील: प्याला (पियाला-चषक पियाला दुनिया-World Cup), मेजा टेबल, कुर्सी-खुर्ची, पण यावर एक वेगळा लेखच होईल.

Comments

फारच रोचक

फारच रोचक. 'जकार्तावाले काळे', बहासा इंडोनेशिया मधे कसे लिहितात?

चन्द्रशेखर
.

जकार्तावाले काळे =

Bapak= बापा =श्रीयुत
dari=from
बापा काले दारी जाकार्ता = जकार्तावाले काळे (त्यांच्या भाषेतही 'ळ' नाहीं!)
___________
जकार्तावाले काळे

रोचक

Bijaksana: (बिजाक्साना) Wise,कबिजक्सनाआन हा मूळ शब्द विचक्षण असा असावा. Wicoksono (विचोक्सोनो): हेही इथल्या पुरुषांचे नाव असते - हा शब्दही विचक्षणशी संबंधित वाटतो.

Busana: (बुसाना): 'भूषण'वरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ आहे कपडे, दागिने

बरोबर! आपणही आभूषणे म्हणतोच.

(कोट हा संस्कृत शब्द आहे का?)

कोटी कोटी उड्डाणे किंवा १० कोटींमधला कोट आणि कडेकोटांतला कोट दोन्ही संस्कृतच असावेत असे वाटते. चू. भू. दे. घे.

उर्दू शब्दही खूप आहेत, कदाचित अरबी किंवा फारसी शब्दावरून आले असतील: प्याला (पियाला-चषक पियाला दुनिया-World Cup), मेजा टेबल, कुर्सी-खुर्ची, पण यावर एक वेगळा लेखच होईल.

तो ही लिहा पुढल्या भागात.

बिजाक्साना हा शब्द नक्कीच विचक्षण वरून आलेला आहे

बिजाक्साना हा शब्द नक्कीच विचक्षण वरून आलेला आहे. अर्थही मिळता-जुळता आहे.
चार हिश्शात मी इथे १७ वर्षे काढली पण अजूनही एकाद्या १०० वेळा ऐकलेल्या शब्दाचे संस्कृत मूळ अचानक लक्षात येऊन अजूनही तोंडातून "अरेच्चा" निघतो आणि मग मी अशा शब्दाची नोंद करतो.
___________
जकार्तावाले काळे

त्यातला 'कोट' संस्कृत आहे कीं उर्दू-अरबी-फारसी-तुर्की आहे?

इथे अभिप्रेत असलेला अर्थ होता कोट म्हणजे किल्ला या अर्थाने. कोटा या शब्दाचा अर्थ शहर असा होतो. पूर्वी संरक्षणासाठी बहुतेक गांवाभोवती एक संरक्षक भिंत असायची व आत-बाहेर जायला वेस असायची. म्हणून कोटा हा शब्द शहर म्हणून इंडोनेशियन भाषेत आला असावा अशी मला शंका आहे.
आता आपणही मराठीत 'भुईकोट' असे शब्द किल्ल्यासाठी वापरतो, छातीचाही 'कोट' करतो. कडेकोट बंदोबस्तही पहातो! पाकिस्तानातले शहर सियालकोट हेही एक उदाहरण पहाता येईल. त्यातला 'कोट' हा शब्द संस्कृत आहे कीं उर्दू-अरबी-फारसी-तुर्की आहे याचा मी शोध घेत आहे!
___________
जकार्तावाले काळे

कोऽट्टै

कोऽट्टै

इथे अभिप्रेत असलेला अर्थ होता कोट म्हणजे किल्ला या अर्थाने.

मूळ तमिळ शब्द कोऽट्टै असा आहे. कोऽट्टै म्हणजे किल्ला. त्याचे तेलुगु भाषेमध्ये ’कोऽटा’ असे रूपांतर होते - तद्वतच इन्दोनेश्यभाषेत झाले असावे अशी अपेक्षा करितो.

--
सॆन्दमिऴ् नाडॆऩ्ऩुम् बोदिऩिले इऩ्बत्तेऩ् वन्दु पायुदु कादिऩिले
ऎङ्गळ् तन्दैयर् नाडॆऩ्ऱ पेच्चिऩिले ऒरु सक्ति पिऱक्कुदु मूच्चिऩिले

हैयो हैयैयो!

छान

छान माहिती.

नितिन थत्ते

+१

असेच म्हणतो.
--
मात्र, संस्कृतावर इस्लामी इ. इतर संस्कार झाल्याचे दु:ख मानावे की इस्लामी संस्कृतीतही संस्कृतोद्भव भाषा टिकल्याचे कौतुक करावे त्याविषयी ठाम मत बनविता आले नाही.

बांगला देश

इस्लामी संस्कृतीतही संस्कृतोद्भव भाषा टिकल्याचे कौतुक करावे त्याविषयी ठाम मत बनविता आले नाही.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बांगला देश! बांगला देशातील बंगालीतही लोकशाहीला गणतंत्र असा शब्द आहे!

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

चषक अर्धा भरलेला असल्याचा आनंद मानायचा?

चषक अर्धा भरलेला असल्याचा आनंद मानायचा कीं अर्धा रिकामा असल्याचे दु:ख करायचे यातलाच हा प्रश्न आहे! हाहाहा!!
पण मला कौतुक वाटते ते इतक्या पूर्वीच्या काळात आपला देश सोडून इतके दूर आलेल्या व आपल्या संस्कृतीची इतकी टिकाऊ छाप सोडून गेलेल्या आपल्या पूर्वजांचे!
___________
जकार्तावाले काळे

विचार आहे

त्यात एक अडचण येते. उर्दूतले शब्द ओळखता येतात, पण उर्दू ही भाषाच अरबी, फारसी आणि हिंदी क्रियापदे वापरून झालेली असल्यामुळे फक्त 'उर्दू' इतके लिहिता येईल, पण कुणी अरबी भाषा जाणणारा 'पंडित' त्यातल्या चुका दाखवू शकतो म्हणून अजून हिंमत केलेली नाहीं.
पण विचार आहे.
गंमत म्हणजे 'हामिल' हा शब्द. याचा रोजच्या वापरातला अर्थ आहे गरोदर असलेली बाई. पण शब्दकोषात या अर्थाबरोबरच ओझे वहाणारा असाही अर्थ दिलेला आहे (हमाल). मग She is carrying चा अर्थ पटकन् 'जाणवतो'. इंग्रजीतही गरोदरपणासाठी carry म्हणजे ओझे उचलणे अशा अर्थाचाच शब्द कसा काय प्रचारात आला याचे आश्चर्य वाटते.
___________
जकार्तावाले काळे

उर्दू

पण उर्दू ही भाषाच अरबी, फारसी आणि हिंदी क्रियापदे वापरून झालेली असल्यामुळे

माझ्या अनुमानानुसार उर्दूने अनेक अरबी-फारसी शब्द स्वीकारले असले तरी क्रियापदे बव्हंशी हिंदीच वापरली जातात. शिवाय उर्दूची प्राथमिक शब्दसंपदा हिंदीचीच आहे.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

त्यातील हिंदी क्रियापदांमुळे झालेली ती गैरसमजूत!

मीही तेच म्हटले आहे.
शब्द मात्र इतर भाषांतून खूप आलेले आहेत. 'आईना-ए-गझल' हे शब्दकोषवजा पुस्तक वाचल्यास हे सहज लक्षात येते. पण क्रियापदे हिंदीतलीच खूप दिसतात.
पूर्वी उर्दू भाषेचे प्राधान्य असलेले हिंदी चित्रपट ('मुघल-ए-आझम'सारखे) पहाताना असे वाटायचे कीं आपल्याला संवाद कळत आहेत. पण त्यातील हिंदी क्रियापदांमुळे झालेली ती गैरसमजूत होती. पृथ्वीराज कपूरच्या तोंडच्या अस्सल उर्दू भाषा वापरलेल्या संवादांचा अर्थ मात्र खूप नंतर जेंव्हां उर्दू गझलच्या प्रेमात पडून 'आईना-ए-गझल' अभ्यासले तेंव्हांच कळला!
___________
जकार्तावाले काळे

काळजी नको, हिंमत कराच

त्यात एक अडचण येते. उर्दूतले शब्द ओळखता येतात, पण उर्दू ही भाषाच अरबी, फारसी आणि हिंदी क्रियापदे वापरून झालेली असल्यामुळे फक्त 'उर्दू' इतके लिहिता येईल, पण कुणी अरबी भाषा जाणणारा 'पंडित' त्यातल्या चुका दाखवू शकतो म्हणून अजून हिंमत केलेली नाहीं.

तुम्ही असं करा की उर्दूशी साधर्म्य साधणारा इंडोनेशियन शब्द आणि त्याचा अर्थ द्या. तो तुम्हाला कोणत्या उर्दू शब्दासारखा वाटतो ते सांगा. जे हा लेख वाचतील ते सुधारणा सुचवतील किंवा अधिक माहिती पुरवतील. तुम्ही साधर्म्य दाखवण्याचे कार्य करा, चूक की बरोबर याची चिंता करू नका. अरबी पंडित असलेच इथे तर तेही मदतच करतील.

गुज़रना

पण उर्दू ही भाषाच अरबी, फारसी आणि हिंदी क्रियापदे वापरून झालेली

उर्दूत सगळ्यात जास्त हिंदी शब्द आहेत. त्यानंतर फारसी आणि त्याखालोखाल अरबी. आधी सुनील ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे उर्दूत अरबी, फारसी क्रियापदे नाहीतच. काही फारसी किंवा अरबी शब्दांचे 'क्रियापदीकरण' नक्कीच झाले असावे. उदा. गुज़रना.

१. हा आपला माझा गावठी शब्द. तज्ज्ञांनी शहाणे करून सोडावे.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

छान

उत्तम संकलन!

बहासा इंडोनेशिया ह्या भाषेतील वाक्यरचना कशी असते? भाषेत किती लिंगे आणि वचने वापरली जातात? क्रियापदे (आणि विशेषणे) लिंग/वचन/काळाप्रमाणे बदलतात का? ही माहेती मिळाल्यास बरे होईल.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

भाषण द्यायला मात्र प्रयत्न करूनच ही भाषा शिकावी लागते

वाक्यरचना कर्ता-क्रियापद-कर्म अशी इंग्रजीसारखीच असते. साया पर्गी क जकार्ता = I go to Jakarta = मी जकार्ताला जातो.
सगळ्यात गमतीची गोष्त म्हणजे या भाषेत लिंग, वचन आणि काळ नाहीं. साया पर्गी क जकार्ता कमारिन (काल) आणि साया पर्गी क जकार्ता बेसोक (उद्या) या शब्दांवरून 'पर्गी'चा काळ ओळखायचा.
तोच शब्द दोनदा वापरला कीं अनेकवचन.
आणि लिंग नसल्याने काका (मोठे भावंड) ला काका 'लाकी-लाकी' (पुरुष) जोडले की वडील भाऊ आणि काका 'परंपुआन' (स्त्री) जोडले कीं 'ताई'!
अशी ही भाषा सोपी आहे. पण एरवीचे व्याकरण अवघड आहे. Prefix 'me', 'ke', 'per' suffix 'an' वापरून कित्येक शबांचे अर्थ अमूलाग्र बदलतात. शब्दसंपत्तीही (vocabulary) संपन्न आहे. पण 'कामचलाऊ' ज्ञान मात्र ३-४ महिन्यात संपादता येते. पण भाषण द्यायला मात्र प्रयत्न करूनच ही भाषा शिकावी लागते!
___________
जकार्तावाले काळे

वाह..

अतिशय सुंदर. खूप जास्त प्रयत्न केलेले दिसत आहेत आपण. लेख माहितीपुर्ण आहे.

आपण "तिकडे" कधीपासून आहात ?

बाकी "डोसा" म्हणजे दोश ऐकून दुखः जाहले. असो....

---------------------
-धनंजय कुलकर्णी

मलेशियात 'दोशा'ला 'थोसा' म्हणतात

मी इथे १६-१७ वर्षे आहे! मी ही भाषा अस्खलितपणे बोलतो पण लिहायची हिंमत मात्र होत नाहीं.
किती लोकांना हे माहीत आहे कुणास ठाऊक पण तामिळ भाषेत 'क-ख-ग-घ'ला एक, 'च-छ-ज-झ'ला एक, 'ट-ठ-ड-ढ'ला एक, 'त-थ-द-ध'ला एक आणि प-फ-ब-भ'लाही एक अशी व्यंजनांची काटकसर आहे. त्यामुळे मलेशियात 'दोशा'ला 'थोसा' म्हणतात! आता तामिळी लोक "काना कानेको आता है क्या" असे कां म्हणतात हे लक्षात येईल. तसेच 'गांधी' आणि 'कांती' अगदी तस्सेच लिहिले जाते!
___________
जकार्तावाले काळे

:) ओके थोसा..

म्हजे ड नाहीच तिकथे (तिकडे) :)

---------------------
-धनंजय कुलकर्णी

तोसा असा उच्चार आहे

माझी लिहिताना चूक झाली. 'तोसा' असा उच्चार आहे पण इंग्रजीत 'थोसा' असे स्पेलिंग करतात.
___________
जकार्तावाले काळे

विशेष

वाचून अचंबा जाहला, विशेष आहे.

आपला प्रयत्न देखील नक्कीच विशेष आणि कौतुकास्पद आहे.

हे शब्द बरोबर आहेत का?

छान लेख.

काही गमतीदार गोष्टी दिसल्या
प्र चा पर होतो, पर चा प्र होतो,
ण चा न होतो
ख चा क होतो , थ चा त होतो, ध चा द होतो, भ चा ब होतो... (फ चा प होतो का?)
त्य चा ताइ होतो, (य चा आइ किंवा इया होतो)
श चा स होतो

असे अनेक नियम शोधून काढता येतील. ते अचूकपणे कितपत लिहिता येतील माहीत नाही, पण संस्कृत शब्दांचं रूपांतर कसं होईल याचा अंदाज करता येईल. मी काही शब्दांची शक्य रूपांतरं करतो, इतरांनीही करावीत व जकार्तावाले काळे तसे शब्द खरोखरच आहेत का हे सांगतील.

प्रार्थना - परारताना
प्रत्येक - परताइक किंवा परतियाक
लावण्य - लावानिया
विश्वास - बिसावासा
कृत्य - कुरतिया
आभा - आबा

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

मराठी लोकांसारखी सहज वळू शकणारी जिभ क्वचितच!

हाहाहा! छान निरीक्षण. पण तुम्ही दिलेले शब्द मात्र यांच्या भाषेत नसावेत. (आतापर्यंत तरी भेटलेले नाहींत.)
मराठी लोकांसारखी सहज वळू शकणारी जिभ क्वचितच!
___________
जकार्तावाले काळे

बायांकारा

हाहा. मस्त! अगदी सार्थ.
हे सगळे शब्द इंडोनेशियाई भाषेत थेट संस्कृतातून आले आहेत? मध्ये कुठली भाषा नव्हती का?

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

गमतीदार संकलन

बहासा ही भाषा अन्य भाषांकडून उसनवारी करण्यात तशी कुशल दिसते. संस्कृत/पाली, फारसी, अरबी, चिनी, जावानीज वगैरे भाषांकडून घेतलेल्या उसनवारीपैकी अनेक शब्द विकिपेडियावरील पानावर दिसतात.

संकलन आवडले

संकलन आवडले.. मागे मिपावरही असाच छान लेख आला होता (बहुदा तुमचाच) तो आठवला

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

तो माझाच होता

हो, तो माझाच होता व तिथेही जास्तीचे शब्द घालून पुन्हा टाकला आहे.
___________
जकार्तावाले काळे

छान संकलन

बहासा शब्दांचे खूप छान संकलन केले आहे. काही वर्षांपूर्वी मी इंडोनेशियात दोनदा जाऊन आलो. व्यवहारातली भाषा मला समजणे त्यात शक्यच नव्हते पण पाट्या वाचून भरपूर करमणूक असायची.
विविध शब्दांची आठवण यावी असे ते शब्द होते. काही अगदी सारखे. तर काही शब्द इकडचे तिकडे केलेले.
तिथली शासकीय एयरलाईन गरुडा, एका युनिवर्सिटीचे नाव 'सनातन' ही आता अजून आठवणारी नावे. (बाकी मेघवती तर फार प्रसिद्ध आहेच.) जकार्ता (जयकर्ता), जोगजकार्ता (योग्यकर्ता), बाली (वाली?) या नावात ही हा प्रभाव दिसतो.
जिकडे तिकडे 'प्रिया' (उच्चार चुकीचा असेल) असा शब्द लिहिलेला असायचा. त्याचा अर्थ मेन्स (पुरुष). इबु म्हणजे बाई हे देखिल साधर्म्य वाटले.

इंडोनेशियातली बहासा ही भाषा ही जास्त करून सुमात्रा बेटातली आहे. पूर्वी इंडोनेशियात याच भाषेच्या खूप बोली भाषा होत्या.
ज्यावेळी स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी सुकार्नो आणि हट्टा (?) यांनी मिळून सुमात्रा बेटावरील भाषेला अधिकृत केले. सुमात्रा बेटाची लोकसंख्या जावापेक्षा कमी असून असे केले गेले. सर्व देशाची एकच भाषा करण्याचे हे प्रयत्न होते (काही प्रमाणात यशस्वी झाले.). पुस्तकांच्या दुकानात या भाषेतली खूप पुस्तके दिसली. पूस्तकांचे निर्मितीमूल्य ही चांगले वाटले. आपल्याकडे मराठीत अशी पुस्तके दिसत नाहीत. (हिंदीत कदाचित असावीत.)

या भागातील भारतीय संस्कृतीच्या प्रभावाची उदाहरणे जकार्तातील म्युजियमला भेट दिल्यावर आली. बाली, योग्यकर्ता (जोगजकार्ता), प्रंबानन (हे वर दिले आहे.) या नावात आणि ठिकाणात ऐतिहासिक खूणा खूप स्पष्ट आहेत. सुमात्रा बेटावर जाता आले नाही. कदाचित तेथे अजून जास्त खुणा असतील असे वाटते.

प्रमोद

मलायू

प्रमोद-जी,.
(१)ज्या भाषेला 'मलायू' म्हणतात ती मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या दोन्ही बाजूला बोलली जायची. त्यात मलेशियाचा भाग आला व सुमात्राचा पूर्व आणि ईशान्य भागही येतो. (नकाशा पहा)

मलायू ही भाषा बहासा मलेशिया व बहासा इंडोनेशियाची जननी समजली जाते.
(२) सर्व प्रसाधनगृहांवर 'प्रिया' (फक्त पुरुषांसाठी) व 'वनिता' (फक्त स्त्रियांसाठी) अशा पाट्या असतात. वनिताची व्युत्पत्ती सहज समजली पण प्रियाची व्युत्पत्ती अद्याप लक्षात आलेली नाहीं.
(३) जसे पुरुषांना श्रीयुतसाठी बापा (म्हणजे वडील असाच अर्थ आहे) म्हटले जाते तसेच स्त्रियांना आदरार्थी इबू (आई, बाई नव्हे) म्हटले जाते. उदा: "इबू मेगावती"
(४) 'हट्टा' नव्हे 'हत्ता'
___________
जकार्तावाले काळे

बारत

याशिवाय पश्चिमेला बारत म्हणतात ते विसरलात! :) (संदर्भ पूर्वरंग)

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

विसरेन कसा?

विसरू शकतो, पण यावेळी नाहीं विसरलो!
वर पहा. बारात (बारत नव्हे) Bapak (बापा) आणि Basmi (बास्मी) मध्ये बसला आहे.
Barat (बारात): भारत या शब्दावरून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ आहे पश्चिम.
___________
जकार्तावाले काळे

:)

अरे हो की! :)

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

 
^ वर