बृस्केता टोस्टमधील क्यालरी

'सामना' या सुमार दैनिकातील 'फुलोरा' या पुरवणीतील एक लेख वाचनात आला. लेखिकेने स्वतःला डाएट कन्सल्टंट म्हणवून घेतले आहे.

लेखाचा दुवाः http://www.saamana.com/2011/March/12/Link/FULORA6.HTM

लेखिकेने त्या विवक्षित पाककृतीमध्ये 4 स्लाईस मल्टिग्रेन किंवा व्होल व्हीट ब्रेडपासून बनवलेल्या ऑलिव्ह ऑईल व 'थोडेसे चीज' युक्त पाककृतीमध्ये केवळ 200 क्यालरीज असतात असा धादांत खोटा दावा केला आहे.

एका व्होल व्हीट किंवा मल्टिग्रेन ब्रेडमध्ये 65 ते 75 क्यालरी असतात. पाककृतीत उल्लेख केलेल्या चमचाभर ऑलिव्ह ऑईलमध्ये 40 ते 50 क्यालरीज असतात. 'हवे असल्यास चीज घाला' असे म्हटले असल्याने चीज बाजूला ठेवले तरी एकंदर क्यालरीज या 350 पर्यंत जातात.

अशा खोट्या माहितीचा सर्वांनी निषेध करायला हवा असे मला वाटते.

Comments

कौतुक

लेखात काही युक्तीच्या चार चांगल्या गोष्टीही सांगितल्या आहेत. निषेधासोबत त्याचेही कौतुक करा.

पहिल्याच वाक्याला चुकीची माहिती दिसल्याने पुढे वाचण्याचे धैर्य झाले नाही.

 
^ वर