व्यर्थ न हो बलिदान्...

व्यर्थ न हो बलिदान...शूरा मी वंदिले....

२६/११ च्या शहीदांना आणि अकारण प्राण गमवाव्या लागणा-या देशबांधवांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!
त्या सर्वांच्या बलिदानाला लवकरच न्याय मिळो हीच प्रार्थना!

लेखनविषय: दुवे:

Comments

श्रद्धांजली

भावपूर्ण श्रद्धांजली!

श्रद्ध्न्जलि

भावपूर्ण श्रद्धान्जलि

श्रद्धांजली

भावपूर्ण श्रद्धांजली!

- मित्र

ट्रू पीस ....

'ट्रू पीस इज नॉट मीअरली अब्सेन्स ऑफ टेन्शन, इट इज प्रेझेन्स ऑफ जस्टिस!! ' हे चित्रातले वाक्य भारतीय संदर्भात फारच अर्थपूर्ण आहे.

धन्यवाद

प्रतिक्रियेसाठी सर्वांचे आभार!

 
^ वर