धडा पहिला कुंडलीची ओळख:-

धडा पहिला कुंडलीची ओळख:- गणितात आपण “क्ष” हे नाव घेऊन किंवा सुत्र घेऊन गणिताचे समिकरण सोडवितो त्याच प्रमाणे माणसाच्या जिवणाचे समिकरण सोडवण्यास ज्योतिष पध्दतीत १२ घराचे समिकरण किंवा सुत्र विकाशीत करण्यात आले आहे. कोणते ही मोजमाप करताना परिमाणाची आवश्यकता असते. त्या प्रमाणे ज्योतिषशास्त्रात सुध्दा परिमाणाची आवश्यकता असते. ज्या माननिय लोकांनी ही पध्दत आपल्याला उपलब्द करुन दिली आहे त्याचे आपण ऋणी आहोत. काही समीकरण किंवा योग्य सिध्दांत न मांडल्यामुळे ह्या विद्येवरील समाजामध्ये काही लोकांची श्रध्दा योग्य प्रमाणात बसली नाही. आपण जो हा विषय शिकणार आहोत त्या विषयी माझ्या संत्तगुरु व इतर गुरुवर्या कडुन जे जे प्राप्त झाले आहे ते मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करणा आहे.
अभ्यासाला सुरुवात करण्या पुर्वी प्रथम आपण आपल्या भक्तिपुर्वक देवाला किंवा आपण ज्या गोष्टीला अभिवादंन करतात त्याचे स्मरण करुण ज्योतिषशास्त्र या विषयाला सुरुवात करुया. ह्या अभ्यास क्रमात नावाजलेल्या लेखाकाची व प्रकाशकाच्या पुस्तकाचा संदर्भ देण्यात येईल. अधिक माहीती साठी जमल्यास आपण ती विकत घेऊ शकतात. कॊपीराईट मुळे सर्वगोष्टी आपणास येथे देण्यात येणार नाही. ह्या गोष्टी शिकवताना ज्या लेखकांनी किंवा प्रकाशकानी संमती दिली असेल अशा गोष्टी आपणास त्याचा मुळ लेखनाची प्रत उपलब्ध होईल या गोष्टीची नोंद घ्यावी.
पदविच्या परिक्षेसाठी खालील ठकाणी आपण संपर्क करु शकता. माझ्या कडे फ़क्त शिकवणी वर्ग आहे. आपल्या कडुन कोणत्याही प्रकारे शिकवण्याचे मानधन घेतले जाणार नाही. फ़क्त गुरुदक्षिणा म्हणुन आपण कोणलाही गरजु मुलांना किंवा गरिबला औषधासाठी आपल्या ऐपती नुसार माझी गुरुदक्षिणा म्हणुन आपण त्यांना पैसे (नकद) न देता लागणारी वस्तु खरेदी करुन द्यावी हि विनंती.
१. पोस्टाद्वारे ज्योतिष शिक्षण देणारी संस्था “फ़ल ज्योतिष अभ्यास मंडळ/संस्था, पुणे, महाराष्ट्र अध्यक्ष पं विजय श्रीकृष्ण जकातदार दुरध्वनी +91 020 24455826 ( सकाळी १० ते दुपारी ०२ ).
२. फ़लज्योतिष प्रबोधिनी, नाशिक ( सलग्न महराष्ट्र ज्योतिष परिषद, मुबंई ) श्री किरण देशपांडे मो. क्रंमाक 9421507583. श्री श्रीनिवास कृ. रामदास मो.क्रंमाक 09422268321
३. ज्योतिर्विद्या संशोधन मंडळ, नाशिक. (महाराष्ट्र) 0253-2507178 वेळ दुपारी ०२ ते ०७ पर्यंत.

वरिल ठिकाणी मुक्त विद्यापिठाचे प्रवेश सुरु आहे आपण आपल्या जबाबदारी वर प्रवेश घ्यावा. इतर काही संस्थेची माहीती आपणास वेळोवेळी देण्याचा प्रयत्न करीन.

आजचा वर्गातील अभ्यास क्रंमाक १.
कुंडली ओळख, सर्व साधारण मी प्रथम माहीती दिल्या प्रमाणे कुंडलीचे स्वरुप आहे. परंतु काही विभागात वेगवेगळ्या पध्दतीने कुंडली माडण्याते येते. ती कशी असते ते आपण नंरत पाहू. सर्व साधारण लोक चौकोनाला प्राधान्य देतात. प्रथम आपण एक चौकोनाची आखणी करु. त्यां चोकोनाचे चारही कोन एकमेकांना जोडुन आकृतीत दाखवल्या प्रमाणे त्यांच्या चारही रेषेच्या मध्य बिंदु पासुन त्या मध्ये एक चौकोनाची आखणी करुन घेऊ. नेहमी प्रत्येक गोष्टीला परिणामाचे बंधन असते. कुंडली शिकताना मनात येईल असा चौकोन न काढता एका विशिष्ठ मापामध्येच त्याची आखंणी करण्याचे मी आपणास बंधन घालणार आहे. त्यांच बंधनात राहुन आपण ही गोष्ट आत्मसात करावयाची आहे.

सर्वात प्रथम आपल्याला काही साहित्य खरेदि करावे लागेल. त्याची सुची खालील प्रकारे आहे.
१. सफ़ेद पेपर साईज 57 cm X 38 cm किंवा त्यापेक्षा मोठी साईज सुध्दा चालेले पण लाहान नको.
२. फ़ुटपट्टी ( Ruler ), पेन्सिल, रबर,
३. पंचाग ( आपल्या विभागा प्रमाणे )

आकृतीत दाखवल्या प्रमाणे 30 X 30 cm चा चौकोन कागदाच्या मध्यावर आखुन घ्या. व कुंडली तयार करावी आता त्याचे ऎकुन बारा भाग झाले त्यातिल प्रतेक भागाला एक विशेष नाव दिले गेले आहे. पंचागा बद्दल बरीच माहीती नेटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे त्यां मुळे मी ती येथे देत नाही. मीसळपाव ( www.misalpava.com ) वर आपण ती शोधल्यास सापडेल.

बारा घरातील पहिल्या घराला तनु व लग्न स्थान असे संबोधतात. ह्या विभागाचे क्षेत्र ०० ते ३० अंशा पर्यंत विभागले आहे. असे प्रत्येकी ३० अंशाचे १२ भाग म्हणेजे एक काल पुरुषाची कुंडली म्हणून संबोधले जाते. ह्या ३० अंशात कमी जास्त प्रमाणात नक्षत्राची दादागीरी चालते प्रत्येक नक्षत्र हम दो हमारे दो ह्या नियमा नुसार चालते. त्यातिल काही नक्षत्रे दोन घरात ( कुंडलीतील दोन भागात ) आपले हक्क सांगतात तर काही नक्षत्रे फ़क्त २५% हक्काची अंमल बजावणी एका घरात करताना दिसतात व दुस-या घरात ७५% हकाची अंमल बजावणी करतात.

प्रत्येक घराच्या आतमध्ये नऊ खोल्या असतात. त्यातिल प्रत्येक खोलीला एक विशिष्ठ महत्व प्रप्त झाले असते त्यालाच नंवमाश असे म्हणतात. आता आपण १२ पैकी पहिल्या घराची ओळख करु घेवु. ह्या घराचे नामकरण “ मेष “ असे करण्यात आले आहे. याच्या बरोबर तीन नक्षत्राचा सहवास असतो. ती म्हणजे १. अश्विनी १००% २. भरणी १००%, ३. कृतिका २५% ह्याची दादागीरी येथे चालते. त्यांच्या नऊ खोल्यांचे नामकरण चू चे चो ला ली लू ले लो आ अशा प्रकारे केले गेले आहे. प्रतेक खोल्याचे मापे सुध्दा आखुन दिलेली आहेत. पहिले खोली ०० ते ०३.२० अंशा पर्यत २. ०३.२० ते ०६.४० अंश ३. ०६.४० ते १०.०० अंश ४. १०.०० ते १३.२० अंश. ५. १३.२० ते १६.४० अंश ६, १६.४० ते २०.०० अंश. ७. २०.०० ते २३.२० अंश ८. २३.२० ते २६.४० अंश. ९. २६.४० ते ३०.०० अंश अशा प्रकारे त्याचे वाटप झाले आहे. त्या प्रत्येक घारामध्ये एक विशिष्ठ ग्रहाला व राशीना स्थांने वाटुन दिली गेली आहेत. हा सगळा नवांशचा घोळ कुंडली चे वाचन करताना कामाला येतो. पहिल्या घराच्या प्रत्येक खोलीत त्यांचा चरणस्वामी व नवांश राशीचा अधिकार असतो उदा. पहिल्या खोलीत चू कडे चरणस्वामी मंगळ व नवांश राशी मेष. २ चे कडे शुक्र-वृषभ, ३. चो कडे बुध-मिथुन ४. ला कडे चंद्र-कर्क असे अश्विन नक्षत्रा कडे १ ते ४ चरणाचे २५% चे चार भाग दिले आहेत. आत आपण अश्विन नक्षत्राची ओळख करु घेऊ.

अश्विन नक्षत्र :-
पहिले नक्षत्र, याचे क्षेत्र ० अंश ते १३ अंश २० कला मेषराशीत आहे . याचा राशी स्वामी मंगळ असुन ऩक्षत्र स्वामी केतु, योनि अश्व, नाडी आद्य, गण देव, नामाक्षर चू,चे,चो,ला कुंडलीतील घर क्रंमाक १ खोली क्रंमाक १ ते ४ वर आपला अधिकार. वेगवेगळ्या खोलीत वेगवेगळे चांगले किंवा वाईट परिणाम देण्याची क्षमता आलेल्या गोचरीच्या ग्रह पाहुण्याच्या स्वभावा नुसार फ़ळे.

शरीर भाग :- मस्तक आणि मोठया मेंदुच्या कार्यशमतेवर होतो.

नक्षत्रात होणारे रोग :- डॊळ्याला इजा, चक्कर येणे ( मिरगी ), शीतपित्त सर्दि, डोक्याला गंभिर वेदना, विसरणे, पक्षघात, मलेरिया, निद्रानाश, पोटवृध्दी,

नक्षत्राचा स्वभाव:- लोभी, विचारशुन्य, संतापी, संपती विषयी चिंत्ता, घरातील भावडा मध्ये विषेश, मंत्र-तंत्र जाणणारा, ईश्र्वरभक्त, साम्यवादी, दाग-दागिण्याची आवड ( पुण्यातील म.न.से.चा एक आमदार ), वागायला चतुर आणि बोध्दिक, कार्याने प्रतिष्ठित.

व्यवसाय:- कारखाण्यात नोकरी, पोलिस, सेना, चिकित्सा, सर्जरी, तुरुंगात नोकरी, अपराध, न्यायालय, रेल्वे, यंत्र, लोखड, पुस्तक संग्रालय, घोड्याचा व्यापार, पर्यवेक्षक, नेतृत्वप्रधान, प्रतिष्ठित अध्यक्ष.

अश्विनी नक्षत्राची वैशिष्ट्ये वर्ग क्रंमाक दोन मध्ये.

लेखनविषय: दुवे:

Comments

हा फालतुपणा बंद करा.

हे सगळं वाचून डोके गरगरायला लागले आहे. कोपरापासून हात जोडून विनंती हा फालतुपणा तात्काळ बंद करा.

कोपरापासून हात जोडून विनंती ;-)

कोपरापासून हात जोडून विनंती ;-)

हे वाचा. http://mr.upakram.org/node/1857

टाईम्स् आफ् इण्डिया ह्या वृत्तपत्रसमूहाविरुद्ध अलिकडेच एक दावा ठोकण्यात आला होता. त्यांच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होणारी प्रकाशचित्रे अत्यंत गलिच्छ असतांत, ते चंगळवादाला प्रोत्साहन करणारे लेख प्रसिद्ध करतांत, त्यामुळे लहान मुलांवर अयोग्य संस्कार होतात असा वाद घालण्यात आला होता. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वरील सर्व दावे खोडून काढत, 'जर आपणांस तसे वाटत असेल तर आपण त्वरीत ते वृत्तपत्र वाचणे थांबवावे' असे वादींना सुनाविले होते.

तात्पर्यः आपणांस काय वाचावयाचे आहे अथवा काय वाचणे टाळावयाचे आहे, तेवढेच आपण ठरवावे. कोणी काय लिहावे, कोणी काय लिहिणे थांबवावे, हे सुचवू नये. असे केल्याने कोपरापासून हात जोडून विनंती करण्याची वेळ येणार नाही.

मीही मूळ लेख न वाचताच आपला प्रतिसाद वाचून त्यास प्रतिक्रिया लिहितो आहे.

धन्यवाद.

--
तमिळ्नाट्लेर्न्दु डैर्रक्टा मराट्टिदेडत्तुक्कु वंदु सेट्लान ओरु चिन्नमनिदनिन एळुत्तु यिदु!

हैयो हैयैयो!

हात जोडून माफी

तात्पर्यः आपणांस काय वाचावयाचे आहे अथवा काय वाचणे टाळावयाचे आहे, तेवढेच आपण ठरवावे. कोणी काय लिहावे, कोणी काय लिहिणे थांबवावे, हे सुचवू नये
आपले म्हणणे एकदम मान्य. हे थांबवा या ऐवजी हे मला पटणारे नाही एवढे मत फक्त नोंदवतो. बाकी हा लेख कला प्रकारात टाकण्याचे प्रयोजन कळले नाही.

काय राव कशाला!

मा. बावासाहेब जगताप यांस
कशाला आपण माफी मागता. आपले म्हणे बरोबर आहे. मा़झे चुकले आणि मी एवढा गाढव पणा केला. ज्योतिषशास्त्र या गंभीर विषयाला कला म्हणुन हात घातला. या जगात आपल्या अंगी असलेल्या कला गुणाना कशाच्या माध्यमातुन वाव देण्याचे सामर्थ्य राहीले नाही.

मी एक संशोधन म्हणुन विषय घेतला आणि त्या विषयाची बरीच पुस्तके आणि वाचन् केले. त्या वि्षयाच्या तद्न्यना भेटलो. त्यांना कडुन् काही गोष्टीवर चर्चा सुध्दा केली. थोडक्यात म्हणेजे उदा. आंबा कस असतो व त्याची चव कशी या विषयी बरीच चर्चा केली पंरतु त्यांना म्हटले आपण कधी आंब्याचा खर्‍या संकृती विषयी जाणतात का? याचा उगम सोडा त्यांच्या मुळगावी आपण कधी गेलात का? मग उगाच या विषयाचे तत्व द्न्यान् मला कशाला सांगता वैगरे.

पहिल्यादा कला अत्मसात करण्यास कष्ट करावे लागतात. कले मधे हार जीत डाव पेज येतात. त्या डावपेजातिल काही रंगतदार सादरीकरण आपल्यास आवडते व काही सादरीकरण आपल्यास आवडत नाही तरी आपण भारतिय क्रिकेट सारखा गेम बघतो व त्यावरील् भाष सुध्दा करतो. मुळात आपल्याला चेंडु फळी सारखा गेम सुध्दा खेळण्यास कठीण जातो.

कोणतेही विषय लिहताना त्याचा सखोल अभ्यास करावा लागतो. मी ज्योतिष या विषयाला एक् कला म्हणुन् संबोधले आहे.

कृपाकरुन आपण एखादा विषय सुचवा व त्यांची चर्चा आपण उपक्रम या माध्यमातुन करु व साक्षिला उपक्रमाचे सदस्य असतिल आपली तयारी असेल तर बोला. मी तयार आहे. नाहीतर मी विषय देतो.

मी एक संशोधन म्हणुन विषय घेतला आणि त्या विषयाची बरीच पुस्तके आणि

मी एक संशोधन म्हणुन विषय घेतला
ज्योतिष हा प्रकार संशोधनाच्या लायकीचा नाही. आणि असल्या नालायक (म्हणजे लायकी नसलेल्या ) विषयांवर चर्चा करून मला माझे व इतरांचेही डोके नासवून घ्यायचे नाही. मूळात माझ्याकडे डोके थोडे कमी असल्याने मी याविषयी खुप काळजीपूर्वक निर्णय घेतो.
कोणतेही विषय लिहताना त्याचा सखोल अभ्यास करावा लागतो.
ज्योतिष हा प्रकार फक्त उदरभरणास्तव आकारास आला आहे. तो अभ्यासाच्या लायकीचा नाही.

अत्मसात डावपेजातिल भारतिय लिहताना
मराठी लिहीण्याचा सखोल अभ्यास नसेल तर असे ओकारी आणणारे अशुद्ध लिहून उगाच तत्वज्ञान सांगितल्याचा आव आणू नये.

ज्योतिष हा प्रकार संशोधनाच्या लायकीचा नाही. आणि असल्या नालायक

आपण माझ्या एक प्रश्नाचे उत्तर दिलेनाहीत.

प्रश्नः- कृपाकरुन आपण एखादा विषय सुचवा व त्यांची चर्चा आपण उपक्रम या माध्यमातुन करु व साक्षिला उपक्रमाचे सदस्य असतिल आपली तयारी असेल तर बोला. मी तयार आहे. नाहीतर मी विषय देतो.

मराठी लिहीण्याचा सखोल अभ्यास नसेल तर असे ओकारी आणणारे अशुद्ध लिहून उगाच तत्वज्ञान सांगितल्याचा आव आणू नये.
मला मराठी चांगले येते. पण वेळे अभावि काही चुका राहातात. आपण चला चर्चा करु ज्या विषयाची माहीती लोंकाना अद्याप नाही. असा विषय मी देत आहे आता आपले तत्वज्ञान पणाला लावा.

विषय देतो.
मा. श्री. बाबासाहेबांना कोणता धर्म आवडला? का व त्यांचे कारण?

आपल्या प्रतेक्रिये बद्दल

श्रीमान जगताप व हैयो हैयैयो

आपल्या दिलेल्या प्रतिक्रिये बद्दल् धन्यवाद
आपल्या मताशी मी सहमत आहे.
चला करुया जी एकादि चर्चा वैद्न्यानिक गोष्टीला अनुसरुन् असेल.
चला पहिल्यादा जगताप साहेब आणि हैयो जे महाराष्ट्र् सरकार श्री गणपत्ती मंदिराला जे संरक्षण् देते त्यावर न्यायालयात जाऊन् आपण् ह्या विषया वर् गंभिर चर्चा करुया
मी तुमचे कपडे सभाळीन् बाकीचे तुम्ही बघा ..
संजीव

वा

अरे वा, उत्तम लेख माला,
आवडली.

ओळख अजून विस्तृत हवी आहे तसेच आकृत्या टाकता आल्या तर समजणे बरेच सोपे होईल.

ज्या सदस्यांना यात रस नसेल त्यांनी ' ज्योतिष एक विवाद्य प्रकार' ही स्वतंत्र चर्चा सुरु करावी आणि तेथे आपापली मते मांडावीत.
येथे ती चर्चा नको. ज्योतिष विषयक मते आणि चर्चाच यात झाली तर बरे.

अजून पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.

आपला
गुंडोपंत

आकृत्या टालता आल्या तर समजणे बरेच सोपे होईल.

श्री गुंडो पंत
मी प्रयत्न केला होता. पण आकृत्या कशा टाकतात ते समजले नाही, कारण आकृत्या नसल्या तर समजने फार कठीण जाईल.
मराठी लिहण्या मला मिसळपावचे श्री तात्या अंभ्यकर आणि प्रमोद देव यांनी कान पिचक्या देऊन मराठी टाईप कसे करावयाचे ते शिकवले
मी प्रयत्न करीन की मा़झ्या मराठील्या शुध्दलेखन चुका होणार नाही झाल्यास आपण मला समजुन् घ्या. कारण मला इतर व्यवसाय सुध्दा असुशकतात. कामा साठी मला बाहेर जावे लागते. त्याच वेळात गाडी मध्ये मी असे लेख लिहण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आपला सेवक
संजीव

काही हरकत नाही

संजीवराव,

काही हरकत नाही.
माझे तुम्ही शुद्धच लिहावे असे काही मत नाही.
आग्रह तर त्याहून नाही.

तुम्हाला जमेल तसे लिहा.
मलाही फार शुद्ध लिहायला झेपते असा माझा काही दावा नाही.

आकृत्या टाकण्यासाठी फ्लिकर या याहू च्या वेबसाईटवर आपले चित्र लोड करा आणि त्याचा एच टी एम एल कोड (दुवा) येथे द्या,
चित्र दिसते.

आपला
गुंडोपंत

प्रयत्न

माझ्या राशीला दोन पंत आहेत. एक गुंडोपंत आणि दुसरे धोडोंपंत
धन्यवाद प्रयत्न करतो

पंताचा संजीव

शुद्धी चिकित्सक

लेख टंकताना शुद्धी चिकित्सक वापरलात तर अजून बरे वाटेल. न आणि ण चे घोटाळे आहेत.

हा चिकित्सक मनोगत डॉट कॉम तसेच गमभन वरही मिळू शकेल.

आपला
गुंडोपंत

अक्षरे

त्यांच्या नऊ खोल्यांचे नामकरण चू चे चो ला ली लू ले लो आ अशा प्रकारे केले गेले आहे.

ही अक्षरे कशावरून आली असावीत या विषयी मला कुतुहल आहे.
या बद्दल काही माहिती देवू शकाल काय?

घाटपांडेसाहेब तुम्ही काही 'प्रकाश' यावर पाडू शकाल काय?

आपला
गुंडोपंत

 
^ वर