माहिती

'जीवन रसायन चिकित्सा शास्त्र अर्थात बाराक्षार चिकित्सा पद्धती'
लेखक - डॉ. गोपाळ सदाशिव पळसुले
संस्थापक - श्रीकृष्ण होमियो फार्मसी, पुणे.

हे पुस्तक पुण्याव्यतिरिक्त इतर शहरांत कुठे उपलब्ध आहे का?
असल्यास, संबंधित दुकानांचा पत्ता मिळू शकेल का?

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर