रखुमाई रुसली, कोपर्‍यात बसली

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर