सायकॉलॉजीशी संबंधीत कोणी आहे का?

नमस्कार,
सायकॉलॉजी या विषयाशी
संबंधीत कोणी आहे का?
कृपया व्यनि ने संपर्क साधाल का?

संबंध नाही पण माहिती आहे शिवाय मराठीसाठी वेळ देवू शकणारे कोणी आहे का?
(क्षमा करा, अगदी तुटक लिहिले गेले आहे... सध्याच्या एकुण चर्चा पहून असे करणेच योग्य वाटले. आपल्याला रस असल्यास या विषयी व्यनि मध्ये सविस्तर लिहीन)
-निनाद

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर