बालसाहित्य

स्वागत! माझे लहानपण उत्तमोत्तम बालसाहित्यामुळे बहरले असे मी समजतो. परंतू माझ्यामते कालपरत्वे हल्लीच्या मुलांना आवडेल अश्या धाटणीचे साहित्य फारसे (काही अपवाद सोडल्यास) मराठी भाषेत निर्माण झालेले नाही. हल्लीच्या मुलांना वाचनाची आवड लागावी यासाठी त्यांना समजेल, आवडेल अश्या पद्धतीचे अधिकाधिक लेखन होणे गरजेचे आहे. हीच मुले उद्याचा वाचकवर्ग आहेत, त्यामुळे मराठीच्या भविष्यासाठीही बालवयातच वाचनाची आवड निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे लेखन लगेच निर्माण होईल असे नाही पण आपणच त्याची सुरवात करायला काय हरकत आहे? असे लेखन निर्माण व्हावे या इच्छेने हा समुदाय चालू करत आहे. हा समुदाय मुख्यत्वे करून वयवर्षे ७ ते १५ पर्यंयतच्या मुलामुलींसाठी मराठी भाषेत लिहिल्या जाणार्‍या माहितीपर लेखनासाठी आहे. आपणही ह्यात सहभागी होऊन आपल्या मुलांना रूचेल अश्या पद्धतीने माहितीयुक्त लेखांनी आपले योगदान तर देऊ शकताच; त्याच बरोबर इथे प्रसिद्ध होणारे लेख मुलांना वाचायला देऊन त्यांच्यात वाचायची आवड निर्माण करू शकता. उपक्रमाच्या बालसभादांची मते, टिका हे बाल साहित्य अधिकाधिक समृद्ध करायला हातभारच लावेल.
मुलांना रुचावे यासाठी ललित अंगाने जाणार्‍या माहितीप्रद लेखनाचेही स्वागत आहे.

बालसाहित्य वाचणार्‍या, लिहिणार्‍या आणि आवडणार्‍या अश्या सार्‍यांचे मनापासून स्वागत आहे!

लेखनविषय:
 
^ वर