ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी .. प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद - संदर्भसूची

संदर्भ सूची

१) भारतीय ज्योतिषशास्त्र - शं.बा.दिक्षित
२) विवाह मंगळाची अनावश्यकता - शां.श्री. सुंठणकर
३) ज्योतिर्वैभव - त्य्रं. गो ढवळे
४) नक्षत्रलोक - पं महादेवशास्त्री जोशी
५) आत्मपुराण - पं. महादेवशास्त्री जोशी
६) निबंधमाला- विष्णुशास्त्री चिपळूणकर
७) फलज्योतिषचिकित्सा - रा. ज. गोखले
८) लोकभ्रम - रा.ज.गोखले
९) अमृततुषार - आत्मानंद
१०) विवाहयोग- वि.श्री.देशिंगकर
११) गृहिणीजातक - द्वा.ना.राजे
१२) ज्योतिषाच्या गाभाऱ्यात - श्री.श्री.भट
१३) फलज्योतिषाचा बोजवारा- जगदीश काबरे
१४) नाडी भविष्य चक्रावून टाकणारा चमत्कार - शशिकांत ओक
१५) बोध अंधश्रद्धेचा - शशिकांत ओक
१६) सुलभ ज्योतिषशास्त्र - कृ. वि. सोमण
१७) प्राचीन ज्योतिषाचे तीन तेरा - अंनिस
१८) सहज समजेल फलज्योतिष काय आहे काय नाही? - मा. श्री. रिसबूड
१९) फलज्योतिषशास्त्र म्हणजे केवळ स्वैर ठोकताळयांचे भारुड - मा. श्री. रिसबूड
२०) पंचांग म्हणजे काय व संक्षेपात पंचांगवाद - र.वि.वैद्य
२१ नाडी ग्रंथ एक अभ्यास - शांताराम आठवले
२२ पाश्चात्य ज्योतिषकाचा वैचारिक इतिहास - त्य्रं. गो. ढवळे
२३) वधूवर पत्रिका गुणमेलन - गं. बा. ओक
२४) मायकेल गोकॅलिनचे ज्योतिषशास्त्रीय संशोधन - यशोदा भागवत
२५) Astronomy The Evidence Of Science - Percy Seymour
२६) Astrology & Hoax of Scientific Temper - Gaytridevi Vasudev
२७) Astrology Beleive It or Not ? - Dr S. Balchandra Rao